:: Associació per la defensa del Meandre, el Ginebral i Vallhonesta ::

PLATAFORMA CÍVICA NO A L'ABOCADOR I SÍ AL CORREDOR NATURAL DEL MEANDRE (CORREDOR BIOLÒGIC SANT LLORENÇ DEL MUNT - MONTSERRAT)
:: Sant Vicenç de Castellet - Rellinars - Castellbell i el Vilar - :: contacta amb la plataforma ::

:: inici ::

[::..arxiu..::]
:: manifest de la plataforma
:: agenda d'actes
:: corredor Sant Llorenç - Montserrat
:: connectivitat biològica
:: per un nou model de gestió de residus (Adenc)
:: Vallhonesta, història i patrimoni
:: Vallhonesta, cultura i tradició
:: la vall del Soler, harmonia i paisatge
:: Humor [El Breny]
[::..recomanem..::]
:: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
:: Ajuntament de Castellbell i el Vilar
:: Ajuntament de Rellinars
:: El medi natural del Bages
:: Espais d'interès natural del Bages
:: El medi natural del Vallès
:: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
:: Parc Natural de Montserrat

:: Projecte Anella Verda

[::.. debat..::]

:: Fòrum Sant Vicenç Convidem tothom a dir la seva sobre el possible abocador del Ginebral - Vallhonesta

[::.. treballs..::]

:: "No a l'abocador" per M. Clemente, M. Gallego i L. Rodríguez

[::.. informació..::]


MANIFEST

Presentació

Cal recordar a tothom que al costat del dret a la llibertat, al treball, a la salut o a l’educació, se n’hauria d’incloure un altre: el dret a ser ciutadà. És a dir, el dret de tots nosaltres a viure en territoris propicis a la convivència i usos diversos, en els quals l‘espai i els equipaments públics o privats siguin factors de desenvolupament col•lectiu i individual. El dret de tots de gaudir d’un entorn segur que afavoreixi el progrés personal, la cohesió social i la identitat cultural.

Davant la possibilitat d’ubicar un abocador o ecoparc a la zona del Ginebral o de Vallhonesta, els ciutadans reunits en el dia d’avui a Rellinars, exposem:

Vista la normativa vigent promulgada pel Parlament de Catalunya i pel Govern de la Generalitat de Catalunya continguda, entre altres, en la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental i en el seu reglament de desenvolupament Decret 136/1999 de 18 de maig, en la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora dels residus de Catalunya modificada per la Llei 15/2003 de 13 de juny, en el Decret 328/1992 de 14 de desembre sobre espais naturals protegits i en la Llei 16/2003 de 13 de juny sobre el finançament de les infrastructures del tractament de residus i del cànon sobre l’abocament de residus, conformes amb les Directives de la Unió Europea, en especial, la Directiva 1996/350/CEE de la Comissió de 24 de maig sobre disposició i abocament de residus i amb consonància amb la Llei del Regne d’Espanya 10/1998 de 21 d’abril de “residuos”, que constitueixen el marc legal referent als requisits, procediment i règim legals d’instal•lació, funcionament i responsabilitats derivades de la ubicació d’un abocador o ecoparc,

Vist que el Ginebral, Vallhonesta i el corredor natural del meandre de Castellbell (corredor natural entre el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i Serra de l’Obac i el Parc Natural de Montserrat), són part del pulmó verd de la Catalunya Central, espai natural i de lleure molt concorregut pels habitants del seu entorn i dels centres excursionistes de tot l’Estat. Entenem, que han de ser preservats i protegits,

Vist que dins del Bages Sud, si troben ubicats l’abocador comarcal de Manresa i les plantes de tractaments de residus del Pont de Vilomara. Qüestió que suposa un alt tribut al món de les deixalles i residus de Catalunya,

Vist que la col•locació d’un ecoparc o un abocador a el Ginebral o Vallhonesta suposa un atemptat ecològic al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i serra de l’Obac, i als municipis de Rellinars, Castellbell i el Vilar, i Sant Vicenç de Castellet. Amb el conseqüent perjudici de la salut, l’educació no formal i la qualitat de vida dels ciutadans,

Atès que la nostra identitat rau en deixar un món millor del que hem trobat, actuant sempre des de la recerca del compromís personal amb els drets humans, i amb el màxim de transparència i honestedat,

Atès que les respostes polítiques han d’adequar-se a les necessitats de la ciutadania, que la seva aplicació ha de ser igual per a tothom i per a tot el territori català, independentment dels valors econòmics i dels guanys empresarials.

MANIFESTEM

Primer.- Que rebutgem enèrgicament la ubicació d’un abocador o ecoparc a la zona del Ginebral o de Vallhonesta, perquè s’agredeix el patrimoni natural, històric i cultural del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i la serra de l’Obac, i també del corredor natural del meandre de Castellbell (corredor natural entre el Parc Natural de Sant Llorenç i la serralada de Montserrat).

Segon.- Tot defensant el que creiem és d’interès general dels ciutadans i ciutadanes dels municipis i comarques afectades, ens constituïm com a plataforma, sota el lema: Sí a l’ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i la serra de l’Obac i a la protecció del corredor natural del meandre” Conseqüentment, fem una crida molt sincera a tothom demanant la seva participació activa i positiva.

Tercer.- La plataforma cívica, realitzarà i emprendrà qualsevol tipus d’activitats o accions per assolir aquest fi dins del marc de l’Estat de Dret i la no violència.

Quart.- instar als Ajuntaments de Rellinars, Castellbell i el Vilar, i Sant Vicenç de Castellet a que s’iniciïn immediatament, ¡ per tràmit d’urgència, els processos administratius, jurídics i polítics necessaris amb la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per la demanda i aprovació de l’ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac, annexionant-s’hi l’espai del Ginebral (municipi de Rellinars), l’espai de Vallhonesta (municipi de Sant Vicenç de Castellet), i el corredor natural del meandre de Castellbell i el Vilar.

Cinquè- Instar als Ajuntaments de Rellinars, Castellbell i el Vilar, i Sant Vicenç de Castellet a que s’iniciïn immediatament, i per tràmit d’urgència, la modificació dels plans urbanístics municipals, declarant en aquests paratges un pla especial de protecció, i essent grau de protecció, igual a les normes de protecció existents al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i serra de l’Obac. (Aquesta possibilitat ha estat utilitzada per l’Ajuntament de Terrassa per protegir unes 1000 hectàrees).

Sant Vicenç de Castellet, 4 d’abril del 2004

:: inici ::