L'Ajuntament informa


SANT VICENÇ INAUGURA EL NOU SECTOR DE LA BÒBILA

Moment de la inauguració oficial del sector de la Bòbila per part de l’alcalde Joan Montsech. / JORDI LARGOEl passat 1 de novembre Sant Vicenç va inaugurar el nou sector de la Bòbila, en el que hi ha gairebé un centenar de nous habitatges. També es va aprofitar per inaugurar els nous jocs de la plaça Espanya gràcies a la divertida animació de la companyia Sapastre. En el darrer any Sant Vicenç ha experimentat un gran creixement demogràfic amb l’arribada de persones procedents, entre d'altres llocs, de la zona metropolitana de Barcelona. Algunes d'aquestes famílies han anat a viure precisament en aquest sector.

El nou sector de La Bobila s’ha construït en terrenys propietat de la Societat Municipal d'Habitatge de Sant Vicenç de Castellet, amb una superfície total 24.400 m2 d'aquest 18.300 m2 de sòl residencial. S'han fet dues promocions d’habitatges de protecció oficial, finalitzades, Els més petits van aprofitar per estrenar els nous jocs instal·lats a la plaça Espanya. / JORDI LARGOl'any 2003 una de 24 pisos i un altre l'any 2004 de 18 habitatges destinats a lloguer per joves i gent gran de més de 65 anys, aquesta última en col·laboració amb l'INCASOL. Actualment s’està fent la tercera promoció de 18 habitatges també de protecció oficial.

L'any 2002 es va realitzar una subhasta pública, per la venda de la part del sector Sud, en la que es podien realitzar 88 pisos, adjudicant-se a la empresa Llargués i Gratacòs S.L.. Amb els ingressos procedents de la venda dels terrenys es va adquirir l'edifici de pisos de Can Soler, seu actual de l' Escola de Música i seu social de vàries entitats.

L'empresa adjudicatària juntament amb la promoció immobiliària, a dut a terme, la urbanització del sector, així, com l'ampliació del parc de la plaça Espanya. Aquesta promoció immobiliària és la més gran feta mai a Sant Vicenç.

ESCOLES VELLES

L'equip de govern de l'ajuntament de Sant Vicenç, en relació a les informacions difoses per diferents mitjans referents a uns desperfectes apareguts a les "Escoles Velles", vol manifestar el següent:

* La declaració signada per 5 entitats (alguna d'elles sense el seu coneixement) conté afirmacions que són absolutament falses i que desmentim rotundament.

1. No és cert que "l'Ajuntament de Sant Vicenç no ha fet mai cap inversió a les Escoles Velles". L'ajuntament santvicentí ha destinat importants quantitats de diners al llarg dels anys, almenys fins el 2003, en diverses actuacions per mantenir en unes mínimes condicions un immoble que ja ha esgotat fa temps la seva vida útil i que es manté en actiu només a l'espera de poder disposar d'unes instal·lacions definitives. Actualment s'està redactant un Pla d'Equipaments, pas previ necessari per iniciar la redacció de projectes executius.

2. No és cert que "el sostre ha caigut". Va caure un tros de l'encanyissat d'una sala que no utilitza ningú i al tenir-ne coneixement, els tècnics municipals van voler fer un estudi més a fons per determinar-ne les causes i saber si altres punts podien tenir el mateix problema. En conseqüència es va demanar a les tres entitats que en fan us que per precaució, aquest cap de setmana no hi anessin i que donessin temps als tècnics a fer una revisió minuciosa, a la vegada que es va oferir com alternativa l'ús dels espais de Cal Soler.

3. No és cert en absolut que "algunes entitats del poble s'hagin quedat al CARRER". En cap moment es va deixar ningú al carrer. Es va demanar només que com a precaució, no s'hi anés durant uns dies fins aclarir l'abast del problema. Ningú s'ha quedat al carrer, ni ningú en cap cas s'hi quedarà, ni ningú autoritzat ha dit en cap moment que això pugui passar.

* Quan el dijous dia 3 des de regidoria de cultura de l'ajuntament s'informa del problema als representants de les entitats que ocupen aquests espais s'ofereix també la possibilitat de fer ús de Cal Soler, però la proposta es va desestimar sense plantejar cap inconvenient. El mateix dijous al vespre, es va organitzar la manifestació, però no es va notificar a l'ajuntament fins un quart d'una de la matinada del dissabte.

L'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Vicenç considera, que no hi ha cap relació lògica entre el problema aparegut al cel ras d'una sala de les Escoles Velles i l'actuació promoguda el cap de setmana, a la vegada que lamenta que molta gent de bona fe s'hi hagi vist involucrada, com per exemple els membres d'aquelles entitats que s'han posat a la llista sense ni tant sols saber-ne res.

Pel què fa als espais de les Escoles Velles, l'ajuntament no renunciarà en cap moment ni sota cap argument a fer una revisió a fons d'aquestes instal·lacions, fins que no quedi ben clar que s'hi pot entrar amb plena seguretat.

Sant Vicenç de Castellet, 9 de novembre de 2005

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet