Col·laboracions


1. EXPOSICIÓ UNIVERSAL DE BARCELONA DE L'ANY 1929 (Jaume Dalmau López)

2. TRIBULOCI (Pere Guiu Torrebadella)


EXPOSICIÓ UNIVERSAL DE BARCELONA DE L'ANY 1929 

D'esquerra a dreta: Antoni Garriga ("Selga"), Enric Callís, Jaume Dalmau Pascual, Martí Vall Cadevall ("Tolín"), Isidre Casas ("Cisteller"), Pere Canal Rius, Antero Pous Castella a davant de la Font de Montjuïc de l'Exposició Universal del 1929. / ARXIU FAMILIARAquest any que hem deixat enrere, es podria dir que són infinites les dades d'aniversari que es celebren.

El ja passat any 2004 feia 75 anys de l'enfonsament de la borsa de Nova York, la qual va activar una de les pitjors crisis econòmiques del segle XX.

El 1929 també va ésser el penúltim any de la dictadura del General Miguel Primo de Rivera soferta per Espanya.

L'Exposició Universal de Barcelona del 1929 era la segona que es celebrava a Barcelona després de la de l'any 1888.

Les dues fotografies que acompanyo són de l'Expo del 1929. En una d'elles feta a la font de Montjuïc on podeu veure els terrenys descampats del fons. He posat les dues per tal que hi surtin tots els companys del grup (la majoria de 29 i 30 anys i solters).

Aquest grup d'amics van visitar aquesta exposició tot fent-ho d'una forma peculiar per a l'època: amb cotxe i des de Sant Vicenç.

Era un cotxe gran, de color negre, net i polit, i conduït per un d'ells: en “Tolin” (era el nom d'en Vall pels amics); el qual per a les ocasions portava gorra de plat, americana i corbata negra, tal com era l'uniforme dels xofers dels senyors adinerats de l'època.

A l'Expo s'hi podia entrar normalment a peu, però amb cotxe i sense invitació estava restringit.

El de més a l'esquerra és Josep Castell Serra juntament amb tots els santivcentins que van anar d'excursió a l'Expo. / ARXIU FAMILIARL'anècdota que alguns havíem sentit explicar diverses vegades deia el següent:

...Arriben a la zona d'entrada de cotxes, es posen a la cua i van avançant. Llavors, s'adonen que a la porta s'hi troben el mossos d' esquadra, i que a cada cotxe li demanen la invitació o la identificació pertinent. Després de parlar-ho decideixen tirar endavant (tots anaven ben vestits, amb corbata o pajarita , el xofer amb corbata i gorra i en Pere Canal amb barret de palla tipus canotier al seient del davant). Tot just arribar a l'alçada dels mossos, aquests amb educació, li demanen la identificació al xofer i llavors, de sobte, de l'interior del cotxe en surt una veu dient: "El Marqués de Regadiu!" . El mosso saluda reglamentàriament i els fa la senyal de tirar endavant.

D'aquesta manera varen poder entrar a l'Exposició Universal del 1929 amb cotxe una colla d'amics de Sant Vicenç de Castellet.


JAUME DALMAU LÓPEZ


TRIBULOCI

"Els joves han de veure que els problemes que a ells preocupen, a nosaltres ens ocupen."
Miquel Iceta

La joventut no és res més que una paraula. La joventut no existeix, existeixen els joves i les joves. La joventut és un procés social que implica diverses dimensions: maduració biològica i psicològica, formació de la identitat, adquisició de coneixements, inserció en el mercat laboral, formació d'una llar pròpia o l'adquisició de drets de ciutadania. Com a procés social no pot ser objecte d'anàlisi ni d'intervencions o obstacles Són els joves, son les joves, les persones concretes, les que han de ser l'objecte i protagonistes de les intervencions i les actuacions de l'Administració i de la societat civil.

Parlar de joventut en genèric, gairebé en abstracte, significa ignorar la realitat concreta en què viuen els joves a Sant Vicenç de Castellet, realitat complexa i heterogènia que es resisteix a ser simplificada sota l'etiqueta JOVENTUT. Dins d'aquest mot hi caben realitats i subgrups molt diversos pel que fa a la seva posició en l'estructura social, a la seva identitat i a les seves necessitats. Algunes circumstàncies vitals de les joves, per exemple, estan més relacionades amb la seva condició de dones que amb la seva condició de jove, igualment, els problemes dels joves en situació d'exclusió social s'assemblen més al col·lectiu que es troba en aquesta situació que no pas al de la resta dels joves.

Cal parlar, per tant, de diferents situacions, de diferents grups de persones, per plantejar les actuacions dirigides als joves a partir de les seves necessitats i no sobre la base de definicions prèvies o de perjudicis. Cal ser conscients de la diversitat de situacions. És a dir les polítiques assistencialistes - atendre exclusivament les necessitats d'aquells col·lectius en situació de risc- només són una de les diverses opcions que poden escollir els gestors públics; en altres paraules, el fet que hi hagi joves amb unes necessitats “urgents” no implica haver-se d'oblidar dels altres.

La responsabilitat primera de la situació dels joves a casa nostra és dels mateixos joves. Ara bé, és absurd pensar que els joves d'avui s'esforcen o es preocupen menys que els d'ahir respecte a la seva vida actual i a les seves oportunitats de futur. Els joves d'avui viuen la seva vida de manera unitària, com un conjunt, i per aquest motiu proposo que les accions adreçades als joves deixin de dissenyar-se com a mesures exclusivament de transició a la vida adulta, per passar a fer-ho en endavant en termes d'accions afirmatives de la nova condició juvenil. Les polítiques de joventut han d'ajudar als joves i les joves santvicentins en la seva formació en continguts i valors, a la seva orientació vocacional i de capacitats cap el treball, en la prevenció de conductes socials de risc, en la recerca d'alternatives a un oci ple de consum o en la potenciació de la cohesió social, no perquè deixin de ser joves, sinó perquè gaudeixin de ser joves, de ser joves crítics.

Crec que l'actuació de l'Administració Municipal ha de consistir en eliminar els inconvenients, i proposar sincerament i clarament als nostres joves que substitueixin la quantitat de les seves experiències per la qualitat en les relacions, que abandonin els excessos i el desig il·limitat per una serena sobrietat en les formes de vida, que canviïn el desig de benestar material pel desig de més dignitat personal, i que participin en la vida del seu poble... Aquesta feina tant engrescadora, crec que solament és possible dins d'un marc cultural molt diferent a l'actual, un espai democràtic on cultura sigui sinònim de canvi, renovació, transformació i sobretot de ruptura amb aquelles herències del passat que no enriqueixen el present i dificulten l'afany de construir una societat més justa i més lliure. Gràcies.

PERE GUIU TORREBADELLA

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet