L'Ajuntament informa


ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES DE LLOGUER PER A JOVES I GENT GRAN

Catorze dels divuit pisos de lloguer de la promoció pública del carrer de Rafael Casanova, cantonada amb Enric Granados, de Sant Vicenç de Castellet han estat sortejats i adjudicats entre aquelles persones que complien les condicions exigides en el plec de clàusules previ. Pel que fa als quatre apartaments que resten, s'obrirà un altre termini d'adjudicacions, per al qual hi ha una llarga llista d'espera. Cal recordar que aquesta promoció pública d'habitatges del sector de la Bòbila està dirigida a joves i gent gran i consta de divuit habitatges tipus apartament d'una habitació (11 pisos) o dues (7 pisos). El bloc consta de planta baixa i dues plantes més. El preu dels lloguers oscil·la entre els 90 i els 120 euros mensuals. El primer sorteig i adjudicació va tenir lloc el passat 4 de novembre, a 2/4 quarts d'una, en un acte dirigit per Magda Garcia, representant del departament de Benestar i Família de la Generalitat. Amb aquesta adjudicació culmina un episodi de col·laboració entre administracions, que manifesta la decidida voluntat de l'Ajuntament d'impulsar i potenciar la protecció pública en general, ja sigui en règim de propietat o de lloguer.

Els pisos van ser promoguts per l'Institut Català del Sòl (INCASOL, empresa pública del Govern català) en sòl de propietat de l'empresa PROMUCAST SL que, com a permuta, passa a tenir en propietat el local existent en la planta baixa de l'edifici, apte per a les destinacions que es cregui oportunes. La gestió dels lloguers la portarà ADIGSA, empresa pública del departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, mentre que el procediment de les adjudicacions està a càrrec del departament de Benestar i Família. L'empresa PROMUCAST SL i l'Ajuntament, en general, faciliten i continuaran facilitant la relació entre els ciutadans i les institucions implicades.

L'OBRA PER A LA SEGONA PROMOCIÓ D'HABITATGES DE PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL A LA BÒBILA, ADJUDICADA

L'empresa Construccions Baldó SA serà l'encarregada de construir la segona promoció de pisos de protecció oficial a la zona de la Bòbila. El passat 21 de setembre es va procedir a l'obertura de propostes de les empreses que es van presentar a la licitació feta per la Societat Municipal d'Habitatges de Sant Vicenç de Castellet SL, per tal d'adjudicar aquesta obra, de 18 habitatges en règim de venda, amb trasters i aparcaments. Després de fer servir els criteris d'adjudicació establerts en el plec de clàusules, la millor proposta va ser la de Construccions Baldó, una important i coneguda empresa de Terrassa, que ha demostrat la seva experiència sobradament. L'empresa planteja fer l'obra en un termini de 13 mesos, fet que permetrà ocupar la construcció molt ràpidament. També es van tenir en compte diverses millores presentades per l'empresa, interessants per a la promoció i que han estat degudament valorades. El 3 de novembre es va signar l'acta de replanteig, per la qual cosa només resta començar l'obra, que serà de manera immediata.

Cal recordar que els 18 habitatges en qüestió estan situats a la cruïlla entre els carrers d'Enric Granados i Rafael Casanova, dels quals 12 seran de protecció oficial i els 6 que ocupen els pisos de dalt (amb el sotacobert) es destinaran a la venda lliure. Amb aquest inici d'obres, l'Ajuntament de Sant Vicenç, mitjançant la Societat Municipal d'Habitatges, reitera la seva decidida aposta per un habitatge públic assequible i de qualitat. La primera promoció d'habitatge de protecció oficial a la Bòbila van ser 24 pisos de venda, entre els carrers Cristòfol Colom i Rafael Casanova.

LA MILLORA DE L'ACCÉS, MÉS A PROP

La millora de l'actual accés a Sant Vicenç de Castellet per la C-55, l'eix del Llobregat, serà realitat aviat. Aquest projecte, de gran importància per a la localitat, s'ha inclòs en els pressupostos per al 2005 de la Generalitat. Aquest projecte preveu alçar la carretera i construir una rotonda a sota, just davant del pont actual, per tal de facilitar les maniobres d'entrada i sortida eliminant els girs a l'esquerra, actualment tan perillosos A més, l'obra s'aprofitaria per desdoblar el tram de l'eix del Llobregat que va des de l'enllaç amb l'autopista Manresa-Terrassa fins després de la Farinera. També es modificaria el pont que passa per sobre la riera de Castellet, perquè ara és encarat en el sentit contrari al corrent del riu i representa una barrera per a l'aigua en casos de grans crescudes.

INICI DEL PROCÉS DE PLANEJAMENT DELS SECTORS INDUSTRIALS PLA DE LES VIVES I PLA DEL RIU

En el ple celebrat el passat 27 d'octubre l'Ajuntament va aprovar l'inici dels treballs constitutius de l'avanç de planejament de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, referents als sectors Pla de les Vives, Pla del Riu I i Pla del Riu II, que ocupen un total de 275.000 metres quadrats. L'alcalde, Valentí Carrera, destaca la importància d'aquest acord, ja que activa l'inici del procés de planejament d'aquest futur sector industrial, que té com a promotor principal la societat de capital mixt Projectes Territorials del Bages (PTB). El projecte està directament relacionat amb el desdoblament de la carretera C-55, eix del Llobregat, des de l'autopista i fins a la Farinera, i amb la construcció dels enllaços amb l'actual pont d'accés al municipi, que s'expliquen prèviament.

La Generalitat ha comunicat al consistori santvicentí que abans no acabi l'any es presentarà el projecte executiu del desdoblament i l'enllaç, i que a principi d'any n'adjudicarà l'obra. Els terrenys que afectà l'àmbit de la modificació es troben compresos dins un ampli conjunt de sectors industrials situats a ambdues bandes de la C-55, sobre una recta d'aproximadament d'un quilòmetre, que té el seu origen en l'entroncament amb l'autopista C-16 dels accessos corresponents a Sant Vicenç, Castellbell i Montserrat. Tenint en compte que la C-55 circula en aquest tram en direcció nord-sud, s'anomenen Pla de les Vives els terrenys situats a ponent de la C-55, entre la carretera actual i l'antiga, mentre que els que estan situats a llevant s'anomenen Pla del Riu, entre la carretera actual i el riu Llobregat.

Segons l'acord de ple, a més, es suspèn l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o d'ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes, per un termini d'un any en aquests sectors.

LA PISTA D'HOQUEI, COBERTA

Després d'anys de reivindicacions per part del Club d'Hoquei Castellet per tenir uns equipaments en condicions, el projecte de la pista d'hoquei coberta, al mateix espai que ocupa l'actual, al pavelló municipal d'esports, és més a prop. Des de la regidoria d'Esports s'informa que s'estan licitant les obres per intentar que comencin els treballs en finalitzar l'actual temporada esportiva, és a dir, entre maig o juny del 2005. Una vegada coberta la pista de hoquei, i seguint amb la seqüència d'actuació que presentava el projecte de remodelació de la zona esportiva, s'emplaçarà la primera zona oberta per a la pràctica esportiva que, amb porteries de futbol-sala i cistelles de bàsquet, permetrà que gaudim, de la mà de l'esport, dels moments d'oci. A més, a principis del 2006 es preveu que s'iniciïn les obres de substitució de l'antiga piscina municipal per la nova piscina d'oci.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet