L'Ajuntament informa


1. LA PEDRA DE SANT VICENÇ: UN ELEMENT CLAU PER A LA PROMOCIÓ DEL BAGES SUD

2. L'EQUIP DE GOVERN LOCAL CONSIDERA JUSTA LA SENTÈNCIA DE L'INTERMARCHÉ

3. LES INVERSIONS, EL PLAT FORT DEL PRESSUPOST DEL 2004


LA PEDRA DE SANT VICENÇ: UN ELEMENT CLAU PER A LA PROMOCIÓ DEL BAGES SUD 

L'Ajuntament de Sant Vicenç està organitzant la primera Fira de la Pedra de la població per promoure el sector de la pedra en general i l'anomenada "Pedra de Sant Vicenç" especialment com a producte amb unes característiques de qualitat molt concretes i definides. A partir d'aquí es preveu que la "Pedra de Sant Vicenç" esdevingui un eix de desenvolupament que permeti donar a conèixer la zona, la seva activitat i el seu potencial tant econòmic com comercial i turístic.

La primera Fira de la Pedra de Sant Vicenç se celebrarà el proper 30 de maig, coincidint amb el celebració del tradicional Ball de Gitanes i de la Fira d'artesans de Viu el Parc, que, des del Consell del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac, s'organitzarà enguany al municipi. La proposta és que aquesta data es mantingui fixa per a les properes edicions de la Fira de la Pedra.

Pel que fa a la programació de la fira, que es mantindrà en el calendari, s'està treballant de forma coordinada amb el sector industrial, així com també amb representants dels àmbits comercial i turístic per tal d'elaborar la proposta d'activitats definitiva que inclourà diferents activitats que han de permetre:

- Donar la màxima difusió a la Pedra de Sant Vicenç.
- Impulsar el diàleg entre tots els diferents actors implicats per desenvolupar la resta d'accions proposades en aquesta memòria.
- Aprofitar la fira com a element dinamitzador del teixit comercial de Sant Vicenç.

La programació acollirà exposicions fotogràfiques i documentals, jornades tècniques i de debat, la constitució de la Comissió de la Fira de la Pedra Sant Vicenç, visites guiades als principals centres extractius i elaboradors de la zona i una mostra d'oficis.

Es procurarà també la implicació dels comerciants en la organització de la fira i també la seva participació activa mitjançant accions promocionals encara pendents de concretar amb els seus representants.

Pel que fa al futur d'aquesta Fira de la Pedra, ha de ser la mateixa comissió creada en aquesta primera edició la que defineixi el seu caràcter i els principals trets definitoris de la mateixa de tal manera que esdevingui un element d'identitat tant del mateix Sant Vicenç com també de tot el Bages Sud.


L'EQUIP DE GOVERN LOCAL CONSIDERA JUSTA LA SENTÈNCIA DE L'INTERMARCHÉ 

L'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Vicenç, format per ERC i CiU, considera justa la sentència que impedeix la instal•lació d'un Intermarché a l'antiga fàbrica de Can Soler i considera que l'anterior govern local (amb majoria absoluta del PSC) va concedir llicència d'activitat a l'empresa INMOMERCA, propietària d'Intermarché, per tal d'exercir l'activitat de supermercat a Can Soler després de diverses contradiccions i informes de tota mena.

Valentí Carrera, alcalde de Sant Vicenç, creu que la compra de Can Soler va ser un mal negoci per l'Ajuntament perquè els negociadors municipals del llavors consistori amb majoria absoluta del PSC no es van saber entendre amb Tèxtil Riba, propietaris de l'immoble, i es va haver de comprar a un tercer, deixant de banda el salt d'aigua, que hagués permès el finançament real des de casa i no hagués calgut buscar finançaments externs "amb buf d'enginyeria econòmica". El supermercat ocuparia una superfície de 1.300 metres quadrats. L'operació engreixaria la caixa municipal amb 150 milions de les antigues pessetes que, presumptament, pagarien la compra de Can Soler.

En el període d'al•legacions, se'n van presentar 79, dels comerciants de la UBIC i d'ERC. Més tard, la UBIC va decidir presentar un recurs contenciós administratiu contra l'ajuntament, per la concessió irregular de la llicència d'activitat. A mitjans de gener, el tribunal va dictar sentència contra l'ajuntament per haver concedir la llicència de forma irregular, donant la raó a la UBIC. Les al•legacions dels comerciants i d'ERC tenien fonament, doncs.

Abans de saber-se la sentència i veient venir la pedregada i amb la raó d'un contracte signat amb l'anterior equip de govern, INMOMERCA va reclamar la devolució dels diners avançats en concepte de lloguer per incompliment dels pactes. Una de les clàusules deia que Can Soler havia d'estar inscrit en el registre de la propietat abans de nou mesos, a comptar des de la data de signatura de contracte. De fet, la inscripció en el registre de la propietat va tenir lloc el 14 de novembre de 2003, 16 mesos després de la data límit i signada per l'alcalde Valentí Carrera. Sortosament, l'actual equip de govern ha trobat solucions per abonar a Inmomerca els diners que havia avançat i també per pagar la resta de la hipoteca.

Algú s'haurà d'empassar aquelles acusacions fetes a ERC i a la UBIC que deien: "Si la Unió de Botiguers aconseguís el seu propòsit es perdria el finançament de Can Soler i s'hauria de tornar a posar a la venda" i també "Can Soler como centro de equipamientos ha sido objeto siempre de un rechazo total por parte de ERC... su oposición ha llegado al extremo de promover alegaciones en contra y alimentar un contenciosos contra el Ayuntamiento", com apareixia publicat als butlletins 18 i 20 del PSC. L'actual equip de govern (ERC i CiU) no vol tenir en caixa diners "irregulars" vinguts de llicències atorgades irregularment, així que no presentarà cap recurs contra la decisió presa pel jutge.


LES INVERSIONS, EL PLAT FORT DEL PRESSUPOST DEL 2004

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va aprovar el passat dimecres 28 de gener el pressupost per al 2004. El pressupost es presenta equilibrat i puja a un total de 7.881.592 euros, corresponent a la gestió ordinària 3.948.047 euros i la resta, a inversions, gairebé 4 milions d'euros (3.933.545 euros). L'equip de govern, format per ERC i CiU va presentar un seguit de novetats respecte al de l'exercici anterior.

En l'apartat que correspon a les despeses ordinàries derivades de l'actuació municipal és on s'introdueixen més innovacions. Cal destacar l'establiment d'un programa d'actuacions per regidories, que consisteix en la creació de partides destinades a la programació d'accions la viabilitat de les quals s'ha d'aconseguir mitjançant fórmules de cofinançament, ja sigui amb d'altres administracions públiques, ja sigui a través de la participació dels diferents sectors productius i associatius. Mitjançant aquesta fòrmula novedosa l'Ajuntament persegueix una implicació més gran de cada regidoria en la obtenció de recursos per al finançament d'aquestes actuacions municipals. També es creen noves partides en sectors i àmbits que fins ara havien tingut poca o nul•la rellevància en anteriors pressupostos com ara Comerç. Promoció Econòmica, Turisme o Medi Ambient i es potencien actuacions en d'altres àrees com Governació i Règim Interior, Ensenyament, Joventut, Serveis Socials i Protecció a la Dona.

Les prioritats de l'Ajuntament de cara al 2004 són la construcció de la xarxa de clavegueram del Barri de la Balconada (325.250 euros), la urbanització dels carrers situats al sector nord (799.000 euros), l'enllumentat del barri de la Farinera (152.500 euros) i un nou pas per sota de la línia de la Renfe, que quedaria situat al final del passatge de Francesc Macià i que connectaria el carrer d'Alfons XIII amb el passeig de Pau Casals (1.131.000 euros). També en el capítol d'inversions, destaca la partida de 303.000 euros destinada a l'adquisició de Tèxtil Montserrat. L'Ajuntament té la intenció de convertir aquesta antiga fàbrica en un gran centre d'equipaments culturals.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet