Cartes a El Breny


1. TALA D'UN AVET DE MÉS DE VINT-I-CINC ANYS (Veïns del carrer Cristòfol Colom)

2. LA PLACA DE LA DISCÒRDIA (Glòria Torner Miguel)

3. LA SECCIÓ D’HUMOR D’EL BRENY (Un santvicentí)

4. RESPOSTA A UN SANTVICENTÍ (Ferran Besora)


TALA D'UN AVET DE MÉS DE VINT-I-CINC ANYS 

Feia més de vint-i-cinc anys que la nostra veïna Núria Gost havia plantat un avet al carrer Colom. Aquest havia estat cuidat amb "carinyo" i alegria per tots els veïns del carrer que fins i tot hi posàvem els llums de Nadal perquè tot vianant podés gaudir de la seva majestuositat i grandesa; potser feia uns cinc metres d'alçada. Fins i tot se l'havia respectat quan es va asfaltar el carrer. La nostra veïna Nuri, ja no està entre nosaltres, però a través d'aquest arbre sempre la recordàvem, és a dir, que a part de ser un bé natural era un record sentimental.

Però el dia 11 de setembre, com mig d'amagat, aprofitant que era un dia festiu, el van talar de soca-rel i es van endur l'arbre talat en un camió. Quina nosa podria fer aquest arbre al costat de la vorera? Qui es va pensar que en tenia la propietat i en podia disposar per matar-lo? Cap veí hauria permès això, per què no se'ns va consultar? A on ens podem queixar? A qui hem de demanar responsabilitats? Fins i tot es podria haver transportat viu al Parc de Sant Joan, pràcticament amb les mateixes despeses que la seva tala. Qui ha obviat aquesta solució? Qui està tan mancat de sensibilitat per al nostre medi? Ens podem permetre el luxe d'anar talant arbres, sense solta ni volta? Algú el reposarà i hi posarà un altre avet en el seu lloc? Ara el nostre avet ja està mort, però no volem que això torni a passar. Volem conservar el nostre patrimoni natural, volem arbres que ens donin vida, volem vida a través dels arbres, volem plantes i natura compartida, per gaudir-ne tots, per viure'n tots.

Tindrem un nou consistori amb la sensibilitat suficient per respectar el medi i plantar més arbres? El regidor de Medi Ambient prendrà les mesures oportunes per què no perdem ni un sol arbre més? De moment no en tenim respostes, però esperem que tot es resolgui positivament. Des d'aquí un petó Núria!

VEÏNS DEL CARRER CRISTÒFOL COLOM


LA PLACA DE LA DISCÒRDIA

Sr. Director d'El Breny,

Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, el govern municipal va decidir unilateralment afegir una placa amb una frase en el monument que hi ha a la Plaça de l'Onze de Setembre, modificant així el projecte original que no contemplava cap text.

En el moment d'erigir aquest monument el 1995, ERC i la seva autora (també de l'òrbita d'ERC) van intentar afegir aquest text el darrer dia, sense dir res a ningú, confiant en la política dels fets consumats. La maniobra, gens neta, va causar malestar i el tema va ser portat al Ple, el qual va decidir per unanimitat respectar el projecte original.

Qui llavors era regidor de Cultura i avui alcalde, diu no recordar-se'n gaire, motiu pel qual el Grup Socialista li ha tramès una carta i uns documents, dels que us fem arribar una còpia per tal que el Periòdic que dirigiu en pugui donar la informació que estimi adient.

Gràcies per la vostra atenció.

Cordialment,

GLÒRIA TORNER MIGUEL
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya


Extractes de les actes del Ple Municipal

..."Abans de la seva inauguració, l'artista va creure oportú modificar el projecte inicial incorporant-hi una inscripció no prevista, decisió que ha suscitat opinions dispars i ha propiciat que diverses persones volguessin manifestar el seu parer.

Havent constatat la diversitat de criteris que els Grups Municipals sostenen al respecte, i per mantenir l'esperit aglutinador que va ser la gènesi d'aquesta escultura, l'equip de govern, amb la voluntat de recollir els criteris de tots els partits polítics, ha decidit que portarà a la pràctica, en el proper Ple, allò que per unanimitat proposi una comissió creada al respecte.

Per això es proposa l'adopció del següent:

ACORD:

CREAR una comissió, formada per un representant de cada Grup Municipal, amb l'objectiu únic d'estudiar si procedeix modificar l'escultura de la Plaça de l'Onze de Setembre i, si s'escau, establir quin tipus de canvi s'hauria de realitzar."


..."Reunida la Comissió constituïda per acord plenari del dia 29 de setembre de 1995, a les tretze hores i quaranta minuts del dia 23 d'octubre de 1995, amb representants dels Grups Polítics Municipals: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Convergència i Unió (CiU), Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC–EV) i Partido Popular (PP), acorden per unanimitat,

RESPECTAR el projecte original de l'al·legoria de l'Onze de setembre, i estudiar qualsevol proposta de modificació que vulgui presentar l'autora i sobre la qual la Comissió es pronunciarà oportunament."
 


LA SECCIÓ D’HUMOR D’EL BRENY

Benvolguts amics i amigues de l’Associació Cultural El Breny,

Crec que ha arribat el moment que des de fora del vostre col•lectiu us arribi l’opinió d’un ciutadà que cada cop està més content de ser un lector d’aquest periòdic i que està molt satisfet amb la vostra dedicació. Us vull agrair les noves seccions com són els Ritmes Joves, les Intervencions de la Policia Local, entre d’altres... ja que crec que són interessants pel conjunt de la nostra ciutadania. Però cada cop més veig que hi ha una secció que fa menys gràcia que mai i aquesta és la d’Humor. Desitjo que l’autor, amb aquest comentari no s’hi trobi disgustat, ja que no és un pensament propi perquè no sóc l’únic que ho pensa. A part de no fer cap gràcia (tot i que l’autor dibuixa molt bé) crec que s’hauria d’innovar aquest apartat, ja que com tot, unes seccions prosperen, s’innoven,... i d’altres es desfasen.

Ja per acomiadar-me i sense cap ànim d’ofendre a ningú, vull donar les gràcies a aquest periòdic per donar-nos cada mes informació detallada dels fets ocorreguts al nostre municipi. També vull encoratjar-vos que continueu informant-nos d’una forma imparcial i totalment altruista com ho heu fet fins ara. Ja que és una virtut, la vostra neutralitat de colors polítics que a hores d’ara molts mitjans d’informació estan censurats o manipulats per grups polítics. Això ho veiem cada dia a la televisió, als diaris i a la ràdio. És important que ens arribi la informació a casa sense cap tipus de censura. Agraint que m’accepteu aquesta petita opinió us vull saludar molt cordialment,


UN SANTVICENTÍ

NOTA DE LA REDACCIÓ

Com a fet excepcional publiquem aquesta carta que ens ha arribat a la nostra redacció sense contemplar el nom i el DNI de l'autor. Aquesta irregularitat l'hem feta perquè la persona interessada a qui va adreçada aquesta carta, membre de l'Associació Cultural Col·lectiu El Breny ha acceptat la publicació d'aquesta carta i a més a més hi ha una rèplica. Recordem a tothom qui vulgui col·laborar a les pàgines d'El Breny encara que no és necessari que els autors signin els seus articles, és imprescindible que els originals tinguin nom i DNI, sense els quals no es publicarà cap col·laboració.
 


RESPOSTA A UN SANTVICENTÍ

Benvolgut santvicentí,

Primerament voldria agrair la teva opinió, ja que des d’un bon principi com a dibuixant de la secció d’Humor d’El Breny, vaig témer que aquesta portaria polèmica, cosa que és d’agrair en un tipus de secció així. Han passat els anys i la teva és la primera opinió crítica, no del tipus que hauria esperat, però bé, ja és alguna cosa.

Opines que aquesta secció no fa gràcia. Bé, sap greu ja que l’objectiu d’una secció d’humor és aquest, fer gràcia. Però com tu també dius, estàs molt content de la nostra dedicació ja que ja que tots fem el que podem d’una manera totalment amateur. Jo, per exemple, pel fet de dibuixar bé (com tu reconeixes) se’m va adjudicar ja fa més de set anys aquesta secció i sempre he intentat fer-ho el millor possible, que en el meu cas és fer gràcia i que com qualsevol art agradarà més o menys segons el gust de la persona. Així, tant difícil és trobar una pel•lícula que agradi a tothom, com ho és trobar un acudit que faci gràcia a tothom. Jo tinc una sèrie de coneguts que, número rera número, em critiquen l’acudit, a vegades agrada i altres no.

Per últim, la idea d’innovar aquest apartat és bona i els membres de l’Associació Cultural Col·lectiu El Breny estem oberts a qualsevol proposta. Però pensa que un cop llegida la teva carta, el primer que vaig fer va ser mirar diaris d’informació general i comprovar quin tipus d’humor feien, i et puc dir que, per exemple, en El Periòdico trobem un mínim de tres acudits que segueixen l’estructura del nostre i, com a més proper, el Regió 7 ja fa molts anys que compta amb una secció fixa d’acudit d’en Manel Fontdevila. I tenint present que ells són els professionals...

Gràcies per la teva opinió i intentaré millorar a veure si aconseguim que el nostre acudit faci gràcia cada cop a més gent.

FERRAN BESORA

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet