Editorial


PAGAR SEMPRE ELS MATEIXOS

L'asfaltatge dels carrers Manresa, Estació, Castellet, Cardener i Mura ha posat de relleu un cop més el distanciament creixent que hi ha entre les obligacions dels pobres i els privilegis dels rics. O, per dir-ho d'una altra manera, que sempre acabem pagant els mateixos. De fet, ja hi estem acostumats, perquè l'únic que hem fet cada vegada que hem estat víctimes submises de l'abús, és conformar-nos amb displicència i resignació. Ens lamentem, però acabem gratant-nos la butxaca sense remei.

Resulta que les dues companyies que exploten les línies ferroviàries que travessen el poble, FGC i RENFE, estan sorprenentment exemptes de contribuir a la urbanització dels carrers adjacents a les seves propietats. És a dir, la llei els atorga el privilegi de no pagar, quan la resta de propietaris afectats, ciutadans normals i corrents, no se'n poden escapar ni per casualitat. Tant és si el pes d'una hipoteca els ofega mes rera mes, o si s'han quedat a l'atur, o si s'han de canviar el cotxe. Els toca pagar i callar. Els altres, els poderosos, els que treuen benefici directe de la seva implantació al poble, se n'escapen.

En aquest cas no és que els veïns hagin pagat de forma directa més del compte. L'Ajuntament ha hagut de buscar-se la vida per trobar el finançament necessari per cobrir la despesa que les companyies ferroviàries s'estalvien de pagar. Generalitat i Diputació aportaran aproximadament la meitat del cost, però trobar els calers ha comportat renunciar a altres projectes que haurien beneficiat el conjunt de la població. Es pot dir, doncs, que devem a FGC i RENFE que no puguem gaudir d'alguna plaça nova, d'un parc o de qualsevol altre equipament públic. No estem parlant de poca cosa si tenim en compte que el pressupost total de les obres ronda els 455.000 Euros. Malauradament encara els hem d'agrair que hagin participat en l'adequació de la tanca de protecció o en alguna altra petitesa.

Amb l'autopista hem patit també l'abús dels poders econòmics i polítics. Una infrastructura que no ha contribuït ni una mica a solucionar els problemes de trànsit que té Sant Vicenç, que ha comès un atemptat ecològic de primer ordre al municipi, que ha servit de falsa excusa perquè no s'inverteixi com cal en la C-55 (antiga C-1411), i que durant anys s'ha estalviat de pagar els impostos que qualsevol altra empresa ha de pagar per portar a terme la seva activitat. Temps enrera vam llegir la notícia que la concessionària AUTEMA hauria d'acabar pagant importants compensacions als ajuntaments afectats. No sabem si els pagaments s'han fet o no efectius. El cas és que s'ha esmenat un escandalós greuge comparatiu. No aniria malament que algun dia la Justícia esmenés el greuge que pateixen els ciutadans respecte de les companyies ferroviàries. Tenint en compte que els ferrocarrils del Nord es van instal·lar a Sant Vicenç l'any 1859 i que els Catalans ho van fer l'any 1924, la compensació no seria pas poca cosa.

La crua realitat és que amb tota seguretat ens haurem de continuar gratant les butxaques durant molts anys, esperant algun dia que la Justícia sigui justa. Mentrestant, haurem de veure com el temps, la desídia i les bretolades acaben amb el nostre patrimoni ferroviari, actualment en gravíssim estat de conservació, i projectes com el Parc de l'Estació no deixaran de ser somnis de futur.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet