CFI Bages Sud


LA METAL·LÚRGIA, EL SECTOR QUE OCUPA MÉS TREBALLADORS ASSALARIATS A SANT VICENÇ

Amb un 29% de la població assalariada la metal·lúrgia és el sector econòmic que més treballadors ocupa a Sant Vicenç. Segons les dades elaborades pel CFI Bages Sud, la construcció ocupa el segon lloc en el rànquing amb un 13% de la població ocupada, seguida del tèxtil amb un 10%. Tot i així la construcció és el sector que ha creat més llocs de treball durant el darrer any, un 28%. Per contra, on s’han perdut més llocs de treball ha estat en l’administració pública, amb un saldo negatiu del 22% respecte de l’any passat.

Pel que fa a la taxa d’atur registrat al mes de novembre, Sant Vicenç es manté encara lluny de la mitjana comarcal. Al Bages els aturats representen un 8,01% de la població activa, mentre que a Sant Vicenç arriben a l’11,34% (355 persones). L’atur femení, amb un 17,08% (221 persones) continua sent força superior al masculí, que és del 7,29% (134 persones).


INDICADORS SOCIOECONÒMICS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. SITUACIÓ EN EL MARC COMARCAL

 

Indicador

Font / Data

Valor a Sant Vicenç de Castellet

Valor al conjunt comarcal

Situació en el marc comarcal

Població de dret

INE – 2001

7.190

155.118

4,6%

Taxa de població infantil

Anuari Estadístic del Bages 2001

14,19%

13,97%

+0,22

Taxa de població jove

Anuari Estadístic del Bages 2001

22,66%

22,25%

+0,41

Índex d’envelliment

Anuari Estadístic del Bages 2001

18,80%

19,16%

-0,36

Índex de sobreenvelliment

Anuari Estadístic del Bages 2001

8,96%

9,46%

-0,5

Percentatge de població estrangera sobre el total

Anuari Estadístic del Bages 2001

2,57%

3,87%

-1,3

Creixement de la població

INE – 1998-2001

-2,65%

+1,63%

-4,28

Taxa d’atur registrat

Departament de Treball – novembre 2002

Padró 1996

11,34%

8,01%

+3,33

Taxa d’atur femení registrat

Departament de Treball – novembre 2002

Padró 1996

17,08%

13,21%

+3,87

Variació anual de l’atur registrat

Departament de Treball – novembre 2001- setembre 2002

Padró 1996

+8,56%

+10,05%

-1,49

Variació anual de l’atur femení registrat

Departament de Treball – novembre 2001- setembre 2002

Padró 1996

+8,87%

+8,44%

+0,43

Llocs de treball assalariats

Xarxa d’Observatoris de la Província de Barcelona (a partir de dades de l’INSS) – tercer trimestre 2002

1.544

48.699

3,17%

Diferència de llocs de treball assalariats

Xarxa d’Observatoris de la Província de Barcelona (a partir de dades de l’INSS) – 2001-2002 (tercer trimestre)

+5,75%

+2,00%

+3,75

Sectors que ocupen més treballadors assalariats

Xarxa d’Observatoris de la Província de Barcelona (a partir de dades de l’INSS) – 2002 (tercer trimestre)

Metal·lúrgia

(29% del total del municipi)

Construcció

(13% del total del municipi)

Tèxtil - confecció

(10% del total del municipi)

Sectors que han creat llocs de treball

Xarxa d’Observatoris de la Província de Barcelona (a partir de dades de l’INSS) – 2001-2002 (tercer trimestre)

 Construcció (+28%)

Sectors que han perdut llocs de treball

Xarxa d’Observatoris de la Província de Barcelona (a partir de dades de l’INSS) – 2001-2002 (tercer trimestre)

Administració Pública (-22%)

 

Font: CFI Bages Sud a partir de fonts diverses

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet