El Poble


1. ELS VEÏNS DEL BARRI DE L'ESCORXADOR ENCARA ES QUEIXEN

2. MOVIMENT DEMOGRÀFIC

3. INTERVENCIONS DE LA POLICIA LOCAL


ELS VEÏNS DEL BARRI DE L'ESCORXADOR ENCARA ES QUEIXEN

Els veïns de l'escorxador, es queixen amargament de que l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet desatén, i no fa cas dels seus suggeriments, a més a més, ni tan sols fa cas de les reiterades amonestacions del Síndic de Greuges, doncs, consideren que el problema de l'enllumenat del seu barri, amb bona fe es podria solucionar sense tenir d'arribar als Tribunals.

Tot això ve arrel de que algun veí de la barriada de l'escorxador va exposar una reclamació al nostre Ajuntament, més endavant, aquest veí va rebre una carta del Síndic on li esmentava el següent contingut:
Us fem saber que, atesa la manca de resposta de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet les consideracions formulades per aquesta institució en data 4-3-02 i reiterades en data 28-5-02 en relació al vostre escrit de queixa, hem tornat a reiterar a l'esmentat ajuntament que ens faci avinent quin és el determini adoptat sobre el mateix. Tan aviat rebem l'esmentada resposta, us ho comunicarem immediatament. Signat per el senyor Antón Canyelles (Síndic de Greuges).

En un cas que ha sortit al número 275 del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya a suggeriment del síndic de Greuges l'Ajuntament va decidir:
Que les controvèrsies amb els ciutadans que esdevenen subjectes passius d'aquest tribut s'originen, en la majoria de les ocasions, que els ciutadans no perceben la necessitat de fer un seguit d'obres que entenen que no reporta cap millora objectiva que justifiqui l'obligació de pagar unes quanties en ocasions prou elevades. Els mòduls utilitzats pel càlcul de les quotes són també objecte de controvèrsia.

En un altres paràgraf del Butlletí també i podem trobar el següent contingut:
L'article 216 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les imposicions legals vigents en matèria de règim local, permetia imposar contribucions especials per les obres de millora dels serveis públics. L'article 28 de la LRHL solament preveu i empara les contribucions especials per establir o ampliar serveis, és a dir, per a obra nova i no per conservació i millora de l'anterior.
Per tant el Síndic efectuà una consideració en el supòsit de renovació de l'enllumenat, d'acord amb la normativa vigent , en el sentit que no podrien establir-se contribucions especials per renovació de l'enllumenat públic preexistent, augment o potència, substitució de fanals renovació del cablatge, vist que aquestes tasques són enteses com a conservació de les instal·lacions i serveis públics d'obligat compliment per els ajuntaments i no comporten benefici especial als interessats (Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 17 d'octubre de 1996)
.

Més endavant en el mateix Butlletí hi trobem una possible resolució:
El Síndic de Greuges suggerí a l'Ajuntament que efectués un nou estudi de les possibilitats legals existents i que calculés les quotes corresponents a les contribucions especials de referència dins del marc legal vigent .
L'Ajuntament va decidir, en primer lloc, revocar l'expedient de contribucions especials i, en segon lloc estudiar i debatre en un ple posterior la possibilitat d'establir unes contribucions especials adequades a la norma.


És per tot aquest enrenou que els veïns de l'escorxador reiteren un cop més que desitgen l'avinentesa com en el cas anteriorment esmentat.
 


MOVIMENT DEMOGRÀFIC

OCTUBRE


NAIXEMENTS

NOM I COGNOMS: Natàlia Pérez Tortosa
DATA DE NAIXEMENT: 23-09-2002
FILLA DE: Juan Alonso i de Catrina

NOM I COGNOMS: GUILLEM MORGADO ULLATE
DATA DE NAIXEMENT: 27-09-2002
FILL D': Antonio i de Maria Luisa

NOM I COGNOMS: Arnau Juan Sardà
DATA DE NAIXEMENT: 02-10-2002
FILL DE: Jordi i d'Eulàlia

NOM I COGNOMS: Biel Bricollé Casals
DATA DE NAIXEMENT: 15-10-2002
FILL DE: David i d'Emma

NOM I COGNOMS: Pau Ramírez Flores
DATA DE NAIXEMENT: 24-10-2002
FILL DE: Vicente i de Manuela

MATRIMONIS

CÒNJUGES: Francisco José Pérez Torres i Yolanda Alarcón Cuesta
DATA DE LA CELEBRACIÓ: 01-10-2002

CÒNJUGES: Daniel Maria Fernández Martín i Eva Boiso Ibáñez
DATA DE LA CELEBRACIÓ: 09-10-2002

CÒNJUGES: Gerard Casanovas Blanqué i Maite Vadillo López
DATA DE LA CELEBRACIÓ: 12-10-2002

CÒNJUGES: Xavier Alet Carreras i Emerita Estrada Garrido
DATA DE LA CELEBRACIÓ: 19-10-2002

DEFUNCIONS

NOM DE LA DIFUNTA: Josefa Jiménez Gutiérrez
EDAT: 86 anys
DATA DE DEFUNCIÓ: 01-10-2002

NOM DE LA DIFUNTA: Florentina Casas Torrescasana
EDAT: 98 anys
DATA DE DEFUNCIÓ: 02-10-2002

NOM DEL DIFUNT: Jesús López Tissié
EDAT: 76 anys
DATA DE DEFUNCIÓ: 09-10-2002

NOM DEL DIFUNT: Josep Olea Nieto
EDAT: 50 anys
DATA DE DEFUNCIÓ: 10-10-2002

NOM DE LA DIFUNTA: Encarnación Anglés Corbella
EDAT: 96 anys
DATA DE DEFUNCIÓ: 10-10-2002

NOM DEL DIFUNT: Francisco Gutiérrez Moreno
EDAT: 75 anys
DATA DE DEFUNCIÓ: 14-10-2002

NOM DEL DIFUNT: Jordi Viladoms Batalla
EDAT: 72 anys
DATA DE DEFUNCIÓ: 17-10-2002

 


INTERVENCIONS DE LA POLICIA LOCAL


Novembre 2002

A partir d'aquest mes, El Breny informarà de les intervencions que porten a cap durant tot el mes els membres de la Policia Local de Sant Vicenç de Castellet. Els actes en els que ha intervingut la Policia Local durant el mes de novembre són els següents:

Dia 1 de novembre
Accident de circulació a la cruïlla entre l'Avinguda Secretari Canal i el Carrer de Puigdollers. El vehicle Volkswagen Golf va xocar contra la pilona que hi ha a la cantonada. Van haver d’intervenir els Bombers i els S.E.M. (Servei d’Emergències Mèdiques). El conductor va ser traslladat a l'Hospital General de Manresa.

Dia 2 de novembre
Accident de circulació al pont del Llobregat. El vehicle va sortir de la via i va xocar amb un dels fanals del pont. Aquest vehicle sortia de la població.

Dia 3 de novembre
S'acompanyen als Bombers a un domicili on s’havia produït un incendi al Carrer de Roger de Llúria, 91.

Dia 6 de novembre
S’assisteix a un malalt a la Plaça Clavé. Es va trobar un senyor al terra, que va patir un atac d'angoixa i és traslladat a l’Hospital General de Manresa.

Dia 10 de novembre
Intent de robatori al Bar Pirineu, Bar Ramoneda, Saló del Regne dels Testimonis de Jehovà, l'empresa Canteras I. Sistriba. Al Bar Ramoneda van haver-hi alguns desperfectes a la porta principal.

Dia 14 de novembre
S'identifica i es deté a un ciutadà colombià per un possible delicte d’estafa. Es van trucar als Mossos d’Esquadra per fer-se càrrec de l’implicat.

Dia 15 de novembre
Es produeix un accident de circulació a la cruïlla C-55. Un turisme Citroen Saxo matrícula 0507-BKY, es va saltar la mitjana i va col·lidir amb un altre vehicle Fiat Brava matrícula B-3412-TS, veí de Sant Vicenç.
Els dos conductors van ser traslladats a l’Hospital General de Manresa.

Dia 16 de novembre
Per la nit es va procedir a la identificació d’una persona a la Plaça Clavé, que estava beguda i molestava als veïns.

Dia 16 de novembre
Es produeix un intent de robatori amb arma blanca a la botiga de Queviures Oró. La propietària va ser amenaçada a l’hora d’obrir la botiga i no va patir cap tipus de lesions.

Dia 16 de novembre
S’intervé en una baralla en un partit d'hoquei. El pare d'un jugador de Sant Vicenç va ser agredit per un jugador de l’equip contrari i posteriorment també pel germà d'aquest jugador.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet