Editorial


ANTENES SENSE PERMÍS

Si hem de trobar un parell de qualificatius que descriguin la política de les operadores de telefonia mòbil els més adients són sens dubte el d'abusiva i prepotent. Ho demostren prou amb les seves exagerades tarifes i amb el seu particular estil en la instal·lació d'antenes.

L'edifici del carrer Maria Gimferrer número 7 amb l'antena de telefonia mòbil al capdamuntA Sant Vicenç acabem de patir aquesta política per partida doble. D'una banda amb l'intent de Retevisión d'instal·lar il·legalment una antena al mig del poble, concretament a l'edifici número 7 del carrer de Maria Gimferrer. I d'una altra, amb la construcció per part d'Airtel d'una antena, tampoc sense els permisos municipals, al vessant del turó de Castellet visible des del poble. En el primer cas, l'Ajuntament, que va tenir notícia de la instal·lació de l'antena de Retevisión pels propis veïns, va haver d'aturar in extremis les obres quan ja faltava ben poc perquè pogués ser operativa. En l'altre no li va caldre altre remei que encarregar als operaris de Sorea, l'empresa que el consistori té contractada per al treball de brigada d'obres, que desmuntés l'antena. Si en el cas de Retevisión s'hi va arribar just a temps, en el cas d'Airtel la política de fets consumats de la companyia ha obligat el municipi a córrer amb les despeses del desmuntatge de l'antena, un fet que no deixa de ser lamentable i també, per què no, denunciable. L'estratègia de les operadores és clara, negocia directament amb el propietari del terreny o de l'edifici la instal·lació de l'antena, hi envia els tècnics perquè hi treballin amb la màxima rapidesa possible i, quan han enllestit la feina, desapareixen sense deixar rastre. Quan l'Ajuntament requereix a l'empresa que desmunti l'antena, perquè no té els permisos municipals que corresponen a aquest tipus d'infraestructures, aquesta ignora per complet el requeriment. L'Ajuntament, aleshores, no pot fer altra cosa que actuar per iniciativa pròpia i procedir al desmuntatge.

Però la indecència de les operadores de telefonia mòbil arriba encara a extrems més indignants. En el cas de l'antena que Retevisión vol instal·lar al carrer de Maria Gimferrer, com que la companyia ha vist paralitzada l'obra quan ja estava pràcticament a punt d'entrar en servei, ha passat sense cap mena d'escrúpol a la via legal, sol·licitant a l'Ajuntament el permís per acabar de col·locar l'antena.

Detall de l'antena que volia instal·lar la companyia Retevisión al mig del pobleMentrestant l'Ajuntament ha aprofitat aquest lapse de temps per portar al Ple del 30 d'octubre l'aprovació de l'ordenança reguladora de les Activitats i Instal·lacions de Radiocomunicació. Aquest instrument legal, que arriba a misses dites, ha de permetre a partir d'ara establir un marc d'actuació que reguli una activitat, que fins ara només beneficiava a les operadores de telefonia mòbil, ja que, acostumades a campar al seu aire, han seguit des de l'inici una estratègia d'implantació territorial basada exclusivament en cobrir aquelles àrees que són rendibles. Les àrees poc poblades, les que queden allunyades dels nuclis urbans, o les orogràficament més irregulars no només han quedat al marge de la telefonia mòbil, sinó també de les xarxes de telecomunicacions de banda ampla.

Davant d'aquesta situació, la sensació del ciutadà és inevitablement ambigua. Gairebé tothom porta el mòbil a sobre, i qui el porta vol disposar en tot moment de cobertura telefònica. Ningú no es queda indiferent quan a mitja conversa es queda amb la paraula a la boca i ha d'esperar-se una estona mentre troba la senyal de cobertura. Però l'enrabiada puntual que això pot suposar no és gens comparable a la inquietud que genera als veïns d'un immoble la convivència amb una d'aquestes antenes. S'han sentit al respecte notícies força preocupants, s'han donat casos de mobilitzacions veïnals per alliberar-se d'aquesta angúnia. I si bé no s'ha demostrat científicament que les antenes de telefonia siguin nocives per a la salut, tampoc no s'ha demostrat que no ho siguin. És prou significatiu al respecte el fet que sobtadament s'hagi aturat l'emissió d'un anunci de televisió en què les tres principals companyies de telefonia mòbil (Movistar, Vodafone i Amena) explicaven que les seves antenes no eren perilloses per a la salut de les persones.

Caldrà, per tant, que els ajuntaments –incloent-hi el nostre- estiguin molt pendents de l'evolució que anirà seguint aquest tema i mentrestant serà de vital importància que regulin la instal·lació d'antenes en el seu municipi des de la responsabilitat i la legitimitat que tots els ciutadans els han atorgat.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet