L'Ajuntament informa


S'ATORGA LA LLICÈNCIA D'ACTIVITATS A UN SUPERMERCAT
Intermarché és la mitjana superfície que s'instal·larà a Sant Vicenç

Des de fa temps, dues marques demanaven llicència per establir-se a Sant Vicenç: EROSKI i INTERMARCHÉ. Les dues van fer la sol·licitud a l'Ajuntament gairebé al mateix temps, i les dues van trobar-se amb la seva sol·licitud paralitzada per l'entrada en vigor de la Llei de Comerç, que deia que no es podien tramitar expedients de noves llicències després del dia 1 de novembre de 2001. Els dos supermercats que volien venir a Sant Vicenç havien iniciat l'expedient abans d'aquesta data, però com que encara no s'havien resolt, no estava clar com calia interpretar la Llei. Per aquesta raó, l'Ajuntament va denegar les dues llicències mentre s'estudiava més a fons el cas. Amb aquest objectiu es va encarregar un informe jurídic, però mentrestant, EROSKI va desistir de la seva sol·licitud, quedant només un sol supermercat volent a obrir a Sant Vicenç.

Segons l'informe jurídic, la llei preveia aquests casos dient que les sol·licituds que estiguessin en tràmit no necessitaven sol·licitar-ne una altra de nova, però si obtenir l'informe favorable del Servei de la Competència, cosa que efectivament havia concedit la Generalitat de Catalunya. Com que cap Ajuntament pot denegar a ningú allò a què hi te dret sense caure en el delicte de prevaricació, l'informe jurídic concloïa que calia donar la llicència, i així ho ha fet l'Ajuntament.

Intermarché i Cal Soler

EROSKI projectava instal·lar-se al c/. Gran, xamfrà Av. Secretari Canal i INTERMARCHÉ volia fer-ho a Cal Soler, un lloc que l'Ajuntament volia des de feia temps que passés a ser públic. De diverses negociacions en va sorgir una proposta que tothom ha considerat mot avantatjosa per a Sant Vicenç: INTERMARCHÉ pagaria tot el recinte (150.000.000 de pessetes) reservant-se 1.300 m2 per la seva activitat i donant gratuïtament al municipi la resta: 8.000 m2 construïts i 11.000 m2 de solar.

La denegació de la llicència va representar també la suspensió d'aquests acords, motiu pel qual, l'empresa municipal PROMUCAST, que ja havia adquirit un compromís per la compra de Cal Soler, va concertar un hipoteca transitòria mentre esperava la decisió de l'Ajuntament, sabent que si finalment s'instal·lava el supermercat, l'adquisició podria consolidar-se, però si no, s'hauria de tornar a vendre Cal Soler. L'obertura del supermercat permetrà, doncs, garantir que definitivament Cal Soler passa a tenir un destí públic, amb els usos que es determinin, podent ser aquests culturals, comercials, de serveis, educatius, etc.


Supermercat i municipi

Cada nou establiment que s'obre representa innegablement una nova competència pels que ja existeixen, essent aquesta la vessant més poc atractiva pels professionals del sector. A la vegada, cada nou establiment aporta una oferta més àmplia i dona més opcions a la ciutadania, essent aquesta la part que més interessa al conjunt de la població.

Una mitjana superfície (uns 950 m2 de venda) com la que es disposa a obrir a Sant Vicenç, és un tipus d'oferta que ja existeix en municipis similars, com Sallent o Súria, tota vegada que la gent ho demanda. En l'actualitat, els compradors santvicentins es desplacen fora de Sant Vicenç per trobar l'oferta que no troben aquí. La seva obertura fa esperar que, tot i que sigui una competència més, actuï com a dinamitzador del comerç en general, ja que espera captar compradors dels pobles de l'entorn que en comptes d'anar a Manresa vindran a Sant Vicenç, com ho fan els divendres per anar al mercat, repercutint favorablement en el conjunt de l'activitat econòmica del poble.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet