Cartes a El Breny


EL PLA D'EQUIPAMENTS (Jordi Bergas)

Permeteu-me que puntualitzi des d’aquestes pàgines, i a títol personal, la carta del Grup Municipal Socialista apareguda en el passat Breny número 276 en la qual textualment es deia: "no es pot oblidar que poc abans de les eleccions de 1999 un col·lectiu d’entitats ja va elaborar un Document amb tot allò que cadascuna aspira a tenir per satisfer les seves necessitats" o "Ja hem fet l’exercici de pensar què volem per la nostra respectiva entitat". M’agradaria aclarir que el "col·lectiu d’entitats" del que es parla el varen formar totes les entitats culturals existents en el moment de la redacció del treball, que el què s’anomena Document té un nom, "Proposta de necessitats per al futur centre cultural de Sant Vicenç de Castellet", que ja deixa entreveure i bastant, de què va el "Document" i que en les seves pàgines hi conté molta més informació que les fitxes de "tot allò que cadascuna aspira a tenir per satisfer les seves necessitats":

- Els antecedents abans de la redacció del projecte: el mal estat y la falta de seguretat de les infrastructures actuals de les entitats culturals santvicentines.
- El seu objectiu final: dinamitzar les entitats culturals, adequar les infrastructures actuals, incrementar l’associacionisme y el poder disposar un espai comú que tingui com a beneficiaris tota la població. 
- Es proposa una metodologia per aconseguir els resultats obtinguts un cop estudiades, valorades y agrupades totes les necessitats de les entitats culturals per separat y es presenten de forma global les necessitats. 
- Es presenten els motius perquè es creu que Sant Vicenç hauria de comptar amb un Centre Cultural l’any 2001: perquè tota proposta es creu que ha d’anar acompanyada d’unes fites i l’any 2001 inicialment no sembla una utopia al faltar encara 30 mesos perquè arribi (això l’any 1999), perquè en el document s’explica abastament que un Centre Cultural és ja una necessitat, per no desaprofitar l’embranzida que la proposta va generar i perquè el 2001 Sant Vicenç celebra el mil·lenari i podríem obtenir que d’una celebració en quedés alguna cosa que fos perenne.

La finalitat de la meva carta, no només vol puntualitzar la síntesis de la proposta de les entitats que en fa el grup socialista, sinó que com a membre redactor y alhora presentador del mateix document a grups municipals y membres de l’Ajuntament m’agradaria que es valorés al complert tot allò que diu la proposta de necessitats, no entesa com un conjunt de necessitats de les entitats, sinó com una proposta raonada de forma suficient que ja l’any 1999 la falta d’espais culturals a Sant Vicenç de Castellet era deficitari, de la mateixa manera que a mitjans del 2002 ho continua sent sense perdre valor cap ni una de les afirmacions que conté la proposta de necessitat per al futur centre cultural de Sant Vicenç de Castellet dins de les 11 pàgines de presentació i les 25 dels diferents annexes. Finalment, i valorant les afirmacions de la carta sobre que l’equip de govern no ha variat la seva opinió sobre que primer calia consolidar tot el patrimoni públic i després elaborar un projecte global, penso, com ja he expressar en totes les reunions mantingudes sobre aquest tema , que es una decisió errònia i que ha fet que l’acumulat en l’endarreriment de les infrastructures culturals santvicentines sigui de més de 3 anys. Espero, com ho esperen amb la mateixa embranzida moltes de les entitats que van firmar la proposta l’any 1999, que el procés de participació ciutadana possibiliti l’elaboració del Pla d’Equipaments culturals adequat a les necessitats i realista en la seva viabilitat i que no es quedi només en un "Pla", sinó que s’acabi portant a terme. 

JORDI BERGAS

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet