CFI Bages Sud


1. EL CONSORCI DEL BAGES SUD TREBALLA A NIVELL INTERNACIONAL

2. EL CONSORCI PROMOU MILLORES EN LES ZONES VERDES DEL BAGES SUD

3. EL CFI BAGES SUD ATÉN MAJORITÀRIAMENT DONES TREBALLADORES


EL CONSORCI DEL BAGES SUD TREBALLA A NIVELL INTERNACIONAL

Cristina González, gerent del Consorci del Bages Sud, va rebre els representants de les entitats promotores del projecte Fogaina provinents de França, Itàlia, Hongria, Callús i ManresaEl Consorci del Bages Sud va participar en les activitats i sessions de treball de la trobada internacional que van celebrar les entitats agrupades al voltant del projecte europeu Fogaina per a la formació de gestors del Tercer Sector. Es van dur a terme del 4 al 7 d'abril a Callús, Manresa i Sant Vicenç de Castellet i van servir per posar les bases del curs sobre gestió d'entitats sense ànim de lucre que començarà el proper 22 d'abril. Hi participaran alumnes francesos, italians, hongaresos i catalans, que intercanviaran coneixements i experiències a través d'Internet. 

El projecte Fogaina pretén aprofitar les noves tecnologies de la informació per dissenyar un curs que pugui ser seguit de forma simultània per persones que es troben a diferents països. A més dels continguts sobre gestió del Tercer Sector, posa un èmfasi especial en les activitats de relació i intercanvi entre alumnes des d'un punt de vista transnacional. El treball es canalitzarà a 
través del web www.fogaina.org, que disposa, també, d’una part accessible a les persones interessades no inscrites al curs. Aquesta iniciativa és impulsada per sis organitzacions: CAE, formació i serveis socioculturals de Manresa, Fundació Aplicació de Callús, Gea d'Itàlia, Fundació Artemiszió d'Hongria, Ifac de França i el Consorci del Bages Sud. 

Representants de totes les institucions promotores del projecte van fer una visita a les instal·lacions del Consorci del Bages Sud a Sant Vicenç de Castellet el passat 5 d'abril. Els va rebre la gerent, Cristina González, amb qui van intercanviar impressions sobre la marxa del treball. També van destacar la importància dels programes europeus per apropar persones i territoris que, més enllà de les diferències culturals, socials o lingüístiques, tenen el repte comú de construir una Europa unida. El Consorci del Bages Sud participa en projectes d'aquestes característiques des de l'any 1996. 


EL CONSORCI PROMOU MILLORES EN LES ZONES VERDES DEL BAGES SUD

Un acord entre el Consorci del Bages Sud i l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha permès urbanitzar la plaça situada entre l'avinguda Catalunya i la piscina d'aquest municipi . Els jardiners del taller d'ocupació gestionat pel Consorci han recuperat per a l'ús públic aquest racó del poble que tenia pendent de fa temps una intervenció d'aquest tipus. Hi han participat un total de vuit treballadors i treballadores que, actualment, es troben en procés de formació com a rehabilitadors d'espais verds urbans i naturals. L'Ajuntament de Castellbell s'ha fet càrrec de les despeses de material i subcontractació d'empreses. 

Un cop acabada aquesta obra, l'activitat d'aquesta brigada s'ha traslladat a un altre municipi del Bages sud: Castellgalí, on estan realitzant l'enjardinament dels talussos d'accés al municipi des de l'eix del Llobregat. Aquesta actuació compta amb el suport econòmic de l'Ajuntament de Castellgalí i el seguiment dels serveis tècnics municipals. 

Es preveu que durant el mes de març, el taller d'ocupació iniciï les obres de rehabilitació del marge esquerre del riu Llobregat al seu pas per Sant Vicenç de Castellet. Aquesta actuació té com a finalitat recuperar un espai infravalorat i ajudar a desenvolupar el projecte de dinamització del parc fluvial del Llobregat. Aquesta intervenció també compta amb el seguiment i col·laboració de l'Ajuntament de Sant Vicenç.


EL CFI BAGES SUD ATÉN MAJORITÀRIAMENT DONES TREBALLADORES

Les dades sobre el nombre d'usuaris atesos pels diferents serveis del Consorci del Bages Sud durant l'any passat ens permeten constatar que un 53% del total són dones. El col·lectiu femení ha estat tradicionalment un dels menys afavorits del mercat de treball. Sovint, hi accedeix de forma precària i és el primer a patir les conseqüències de la destrucció de llocs de treball. Aquesta és una realitat que, com a la resta del país, es dóna també al Bages Sud, fins i tot amb més intensitat. Segons dades el gener del 2002, les dones sumen el 65% de l'atur registrat a la zona. L'índex de desocupació femenina del Bages sud és del 19.08%, força superior a la mitjana comarcal que se situa en el 12.26%.

Aquesta és una situació que ve de lluny. Per això, el Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud dirigeix una atenció especial a la problemàtica de les treballadores amb l'objectiu de millorar el seu posicionament dins del món laboral. Al llarg del darrer any, les dones van ser el principal col·lectiu destinatari de les seves actuacions. Se n'ha orientat un total de 92 que buscaven feina, se n'han format 140 en especialitats diverses de formació per al treball i se n'han assessorat 42 per tal que posessin en marxa el seu negoci. Aquestes intervencions han permès insertar 86 dones al mercat de treball, en feines de peonatge de fàbrica, ajudant de cuina, dependentes o personal de neteja. En el camp de la creació d'empreses, el suport rebut ha ajudat a fer realitat el 22% dels projectes impulsats per dones, la majoria vinculats al comerç detallista i els serveis personals. 

D'altra banda, el Consorci del Bages Sud també atén les necessitats formatives de base de la població del seu àmbit d'influència a través de l'Escola d'Adults. El seu alumnat és majoritàriament femení amb 82 dones inscrites al curs 2001-2002, xifra que representa el 67% del total. Es tracta sobretot de persones castellano-parlants, amb un nivell d'instrucció baix que tenen com a objectiu adquirir habilitats bàsiques per integrar-se millor en el seu entorn i reforçar i consolidar la seva autoestima. Paral·lelament, durant els darrers anys, un nou col·lectiu ha accedit als cursos d'alfabetització de l'escola: les dones immigrades de països extracomunitaris, sobretot del Magreb. Actualment, representen el 5% del total de dones matriculades. S'adrecen al Consorci per millorar les seves competències lingüístiques i trobar un espai de socialització.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet