L'Ajuntament informa


1. NOVA AGRESSIÓ RACISTA A SANT VICENÇ

2. ES PROJECTA LA CONSTRUCCIÓ D'UN TANATORI

 


NOVA AGRESSIÓ RACISTA A SANT VICENÇ

Un veí de Sant Vicenç de Castellet d'origen magribí va ser objecte d'un nou atac racista, després dels maltractaments que va patir el passat mes de maig el santvicentí d'origen guineà, Ibrahima Diallo, que va suposar la mobilització ciutadana i l'elaboració d'un manifest en contra del racisme.
Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte 30 de juny, després del ball del correfoc. Un grup de joves caps rapats, d'ideologia racista , van increpar pels volts de les 2 de la matinada el jove, Mohamed Kadri, immigrant del Marroc que treballa a Sant Vicenç de Castellet, a l'avinguda de Secretari Canal. El motiu de l'agressió va ser suposadament l'origen del jove. Mohamed Kadri va haver de ser traslladat en un centre hospitalari de Manresa i el dilluns següent ja va ser donat d'alta.
L'alcalde, Joan Montsech, i els regidors de l'Ajuntament es van reunir immediatament per acabar de recollir tota la informació existent sobre aquest nou atac racista i estudiar-ne el seu posicionament i actuació, avaluant el succés. 


ES PROJECTA LA COSTRUCCIÓ D'UN TANATORI

L'Ajuntament de Sant Vicenç estudia la construcció d'un tanatori que en un principi seria gestionat per la societat municipal Promucast, SL. Amb aquest objectiu el pressupost del 2001 ja contempla 10 milions de pessetes per a fer realitat aquest projecte.

El principal motiu per iniciar els tràmits ha estat la manca d'aquest servei al terme municipal de Sant Vicenç de Castellet, la qual cosa obliga als ciutadans a haver de desplaçar-se a Manresa quan es produeix una defunció. Aquest motiu s'afegeix a un estudi sobre les necessitats del municipi en aquests termes. Recordem que la societat municipal Promucast té també l'objectiu de realitzar estudis per a la implantació o millora de serveis en benefici de la comunitat santvicentina.

El tanatori municipal haurà de contemplar diversos aspectes: la seva ubicació seria en el solar lliure existent al costat del cementiri municipal i disposaria de dues sales de vetlla, un vestíbul, lavabos i sala de preparació del difunt. També es preveu la construcció d'una sala annexa d'acomiadament del difunt, preparada per ser utilitzada per totes les religions i amb una capacitat de 60 a 80 persones. Aquesta sala també es podrà utilitzar per a la celebració d'enterraments laics.

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, per mitjà de Promucast SL, ha realitzat ja les converses prèvies amb les tres empreses funeràries amb llicència municipal, mostrant la seva predisposició a col·laborar en dur a terme el projecte. A la vista dels estudis previs i de les consultes efectuades, s'ha encomanat a un arquitecte la redacció del corresponent projecte tècnic. En el decurs del present exercici es preveu aprovar el projecte constructiu a fi de poder iniciar la construcció del tanatori l'any 2002 i posar-lo en marxa per l'inici de l'any 2003.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet