Mil·lenari


XLIV ASSEMBLEA INTERCOMARCAL D'ESTUDIOSOS
Sant Vicenç de Castellet, 20 i 21 d'octubre de 2001

Sant Vicenç de Castellet (Bages), en el marc de la commemoració del seu mil·lenari (1001-2001), acull enguany la XLIV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos amb la intenció d'integrar i ampliar l'oferta cultural i l'abast temàtic per desenvolupar amb la incorporació de les àrees del coneixement científic, tecnològic i econòmic de les nostres comarques. Aquestes reunions científiques s'han anat convocant arreu dels Països Catalans des de l'any 1950 i conformen un important gruix de treballs de màxim interès en les especialitats esmentades. Us convidem, doncs, a assistir a la propera Assemblea aportar-hi, si escau, alguna comunicació, fruit de les vostres recerques. La temàtica específica serà El Llobregat gent i territori, sense prejudici que s'hi puguin presentar altres treballs d'àmbit comarcal i local.

TEMÀTICA ESPECÍFICA: El Llobregat, gent i territori.
- Història i geografia.
- Ecologia i recursos naturals: mineria, aigua.
- Projectes dinamitzadors: turisme, museus, natura, vies de comunicació. 

CALENDARI
Tots els interessats a presentar una comunicació ho han de fer saber el més aviat possible i formalitzar la inscripció a l'Assemblea abans del dia 15 de setembre del 2001. Cal que enviïn, a més, un breu resum del seu treball, d'unes 20 línies com a màxim. Passada aquesta data no es garanteix la seva inclusió al programa.
La comunicació definitiva ha de lliurar-se el dia de la seva exposició pública -en paper imprès i també en suport informàtic- degudament corregida d'errades ortogràfiques. L'extensió màxima de les comunicacions és de 15 fulls DIN A-4, amb el text mecanografiat a doble espai, inclosos gràfics, annexos i notes, si n'hi ha. En l'última circular es lliurarà el programa definitiu. Hi haurà un comitè científic que es reserva el dret d'acceptar o no una comunicació si no s'ajusta a una mínima qualitat científica exigida.

LLOC
IES Castellet
c/ Bisbe Perelló s/n - 08295 Sant Vicenç de Castellet
QUOTES
Inscripció: 2000 ptes.
Estudiants: 1000 ptes.
Dinar de germanor: 3000 ptes. 

** El preu dóna dret a rebre les actes de l'Assemblea. **

SECRETARIA DE L'ORGANITZACIÓ
Comissió del Mil·lenari de Sant Vicenç de Castellet
Plaça de l'Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet
Telèfon 93 693 06 11 - Fax 93 693 06 10 - E-mail: mil·lenari@santvi.lamalla.net 

ORGANITZEN
- Comissió del Mil·lenari de Sant Vicenç de Castellet.
- Centre d'Estudis del Bages.
- Universitat Politècnica de Catalunya.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
- Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
- Col·legi de Doctors i Llicenciats, delegació del Bages.
- Institut Català d'Història Natural, delegació del Bages.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet