Cartes a El Breny


1.
CAL SOLER, UN PATRIMONI AMB DESTÍ INCERT (Rafael Arcas)

2. RETROBAMENT D'EXALUMNES DELS ANYS 33-36 (Exalumnes del 33-36)

3. COMUNICAT DEL PARTIT POPULAR DE SANT VICENÇ (PP Sant Vicenç)


CAL SOLER, UN PATRIMONI AMB DESTÍ INCERT

Coneguda popularment com a "Can Soler", Hilados y Tintes Soler fou una empresa emblemàtica per Sant Vicenç de Castellet, essent la que més persones va a arribar a ocupar i a tenir un important pes social i econòmic al nostre municipi. Tant és així, que el seu tancament arran de la crisi del tèxtil va repercutir enormement sobre el conjunt del poble. Actualment, una part de Can Solé està en actiu amb activitats diverses i una altra està totalment en desús des de fa anys.

Des d'un temps ençà s'ha parlat amb insistència de la possibilitat que una part de Can Soler pogués passar a ser propietat del poble. Aquesta possibilitat s'ha plantejat aparellada amb la sol·licitud d'un supermercat per instal·lar-se en aquest lloc, i encara que en aquests moments no se sap si aquests projectes tiraran endavant, bo serà conèixer com va aparèixer aquesta possibilitat, la seva situació actual i les perspectives futures.

Els antecedents

La crisi que va patir el tèxtil a tot Europa a partir dels anys 70 van afectar decisivament a Can Soler. Aquesta indústria va deixar de funcionar fa uns anys i des de llavors el patrimoni ha canviat de titular i s'ha dividit en diverses parts que han acollit diferents activitats. Actualment hi ha empreses treballant, a més de l'explotació del canal per a la producció elèctrica. La nau central i algunes altres dependències estan en desús des de fa anys i pateixen la degradació pròpia dels edificis que es troben en aquesta situació d'abandonament.

Fa uns dos anys, l'Ajuntament es va planejar convertir aquestes instal·lacions en un espai públic, però l'objectiu estava més enllà de les capacitats immediates del municipi i, mentre s'estudiaven formules i es negociaven preus, la societat propietària de les naus i el terreny va ser venuda a un altre comprador, quedant gairebé perduda l'oportunitat de fer que Can Soler passés a ser propietat pública.

La possibilitat d'accedir a la propietat de Can Soler va aparèixer de nou quan dues cadenes de supermercats, INTRMARCHÉ I EROSKI, van manifestar el seu propòsit d'instal·lar-se al nostre poble. L'interès de diferents supermercats per obrir botiga a Sant Vicenç de Castellet ve d'antic: SPAR, Tandy, Rojas, Llobet, Dia, etc. Són marques, algunes ja desaparegudes, que s'han establert a Sant Vicenç en diferents moments.

EROSKI pensava en el lloc que havia ocupat l'empresa Transportes Moll, (carrer Gran cantonada secretari Canal) i INTERMARCHÉ en Can Solé, amb una superfície superior als 1.200 m2.

En el cas d'EROSKI no es coneixen les condicions pactades amb la propietat de Transports Moll ja que són de caràcter privat. El seu projecte preveu enderrocar l'edifici existent, popularment conegut com "Cal Moll", i aixecar una nova construcció en el solar resultant. En el cas d'INTERMARCHÉ la proposta passa per revertir una part dels seus beneficis al municipi i fer-ho de la següent manera: adquirint 11.000 m2 de terreny i 8.000 m2 edificats a Can Solé reservant-ne 1.400 pel seu ús, i cedint gratuïtament al poble tota la resta, el cost de la qual és de l'ordre dels 160.000.000 de ptes.

Les possibilitats de Can Soler

El projecte de convertir Can Soler en un equipament públic té una gran transcendència per a la configuració del poble i va més enllà de tenir més o menys patrimoni. La seva dimensió i característiques permetrien ser un gran centre cultural, podent-s'hi concentrar serveis de molt diferents tipus com una nova biblioteca, locals per entitats, escola de música, espais per actes públics, etc. Urbanísticament, seria el nexe d'unió entre el nucli del poble i la ribera del riu Llobregat, incorporant-nos així en un gran projecte supramunicipal de recuperació dels marges de riu convertint-los en espai públic i urbà. Això comportaria a mig termini la rehabilitació d'una zona avui degradada com és Can Soler, la recuperació d'un patrimoni industrial que és part important de la història de Sant Vicenç i la millora indiscutible de la façana del poble.

Tot plegat era prou atractiu com per no estudiar-ho. Per aquest motiu des de l'empresa municipal PROMUCAST es va negociar amb INTERMARCHÉ les condicions amb les que es farien efectives les seves ofertes, les quals es recullen en un document segons el qual INTERMARCHÉ finançaria l'adquisició d'aquest patrimoni, quedant l'acompliment d'aquesta obligació subjecte a l'obtenció de la corresponent llicència d'activitats comercials.

La situació actual

El projecte de Can Soler està actualment aturat. El desembre de 2000 la Generalitat va publicar una llei d'equipaments comercials i va suspendre l'atorgament de llicencies durant sis mesos fins que es determini definitivament on s'autoritzaran nous supermercats i des de llavors, la concessió de llicències comercials està suspesa. A la vegada, s'han presentat al·legacions en contra de la instal·lació d'INTERMARCHÉ al poble, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya i, amb un text idèntic, 78 particulars. Cal dir que estranyament contra la sol·licitud d'EROSKI no s'ha presentat cap al·legació.

Caldrà veure com evolucionen els esdeveniments per saber si Can Soler es consolida o no com a patrimoni públic. INTERMARCHÉ finançava aquesta adquisició i la seva retirada comportaria també la pèrdua dels 160 milions necessaris per a la seva adquisició. S'obre ara un temps de replanteig de tot el projecte abans de decidir si s'ha de renunciar definitivament a Can Soler o veure si hi ha alguna altra possibilitat que permeti avançar cap a la consolidació del que podria ser un dels grans projectes de Sant Vicenç de Castellet.


Rafael Arcas
Gerent de PROMUCAST


RETROBAMENT D'EXALUMNES DELS ANYS 33-36

Alumnes dels anys 33-36El dia 6 de maig ens retrobarem un grup d'exalumnes de les antigues Escoles Nacionals dels anys 33-36, deixebles de Doña Maria Muixí i Josep Vigatà. Fa vint anys que venim celebrant aquest retrobament que esperem poder celebrar molts més, tot i ser conscients que no podem ser gaire optimistes, encara que no fallin els ànims. Cada dia que passa la vida pesa una mica més. Ja no hi som tots els que vàrem començar, en falten alguns que no poden acompanyar-nos, perquè les mancances físiques han començat a fer algun estrall.

Conviure una diada junts és retrobar-nos amb el passat, és reviure aquella etapa en què, malgrat els moments que ens va tocar viure, també teníem il·lusions.

Alumnes dels anys 33-36


COMUNICAT DEL PARTIT POPULAR DE SANT VICENÇ

El Partit Popular de Sant Vicenç de Castellet vol aclarir que mai ha estat la seva intenció tenir cap enfrontament amb l'equip de govern d'aquest Ajuntament ni en cap altre persona en especial. Aquest partit solament ha reivindicat la queixa d'un col·lectiu de veïns que creuen que no és normal que els ciutadans d'aquesta població hagin de creuar les vies, amb el consegüent perill que significa, per anar a l'estació o l'altre costat de la població, més quan s'han construït uns subterranis per tal que la gent pugui passar a l'altre cantó de vies sense haver-les de creuar.

Partit Popular de Sant Vicenç de Castellet

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet