Editorial


HO DÈIEM FA 25 ANYS

En EL BRENY número 15 corresponent al mes de març de 1.976, ara fa aproximadament 25 anys, llegim un editorial curiós. Començava amb una pregunta, QUÈ EN FAREM?, fent referència a l'edifici de les Escoles Velles i que malgrat el temps transcorregut no ha perdut gens d'actualitat. Donat el seu valor històric i periodístic el tornem a reproduir íntegrament a la vegada que convidem als nostres lectors i a qui correspongui a reflexionar-hi. Deia així:

A mig curs passat, si fa o no fa, la quitxalla sanvicentina estrenava escola. Nous edificis, noves aules, nous patis. I amb la quitxalla, va ser tot el poble que va poder respirar a fons tot dient: ja tenim escoles noves.

Això vol dir que en un indret concret del poble hi neix un nou punt de referència, nou en quan a nomenclatura: "les Escoles Velles". Les quals passen a ser velles quan fa prop de cinquanta anys de la seva inauguració.

Les Escoles Velles no deixen de ser un símbol de tot un esforç popular i que creiem just recordar-lo i reconèixer-lo. En Pere Canal , el senyor Canal, que amb el seu llegat escrit tants detalls ha aportat per a la historia santvicentina, ens ha deixat escrita una "Memoria de las obras de construcción de los locales de las Escuelas Nacionales Graduadas" publicada l'any 1.927. Per aquesta memòria sabem que els terrenys van ser cedits gratuïtament pels familiars de JOAN CALSINA I PADRÓ. Que per la construcció del immoble, l'Ajuntament va demanar un préstec de 135.000 ptes., a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, dirigida en aquell moment per en Francesc Moragas. I que tot el material escolar va ser subvencionat directament pel poble a través de donatius, festivals, sessions de teatre i algun concert, tot organitzat per una Comissió "Pro material escolar". El dia 7 de Juny del 1.927 era col·locada l'última pedra junt amb la qual s'enterraren en el nou edifici l'acta d'inauguració i una mostra de periòdics i de monedes de l'època.

A més d'aquest homenatge-record voldríem fer en veu alta una pregunta que corre a nivell de comentari: "¿Què en farem de les Escoles Velles?". Hem de suposar que l'Ajuntament hi ha pensat; el que no sabem és si ja ha decidit. Creiem que s'ho val de pensar-s'hi bé, donats l'esforç eminentment popular en que va ser aixecat l'edifici i el servei educatiu i cultural que ha prestat durant aquesta cinquantena d'anys.

No volem avançar iniciatives. Si que voldríem, però, fer el servei de recollir-les totes. Oferim les planes de EL BRENY a tots aquells sanvicentins que vulguin donar una resposta pensada a aquesta pregunta. " A què destinaríeu les Escoles Velles?".

Ben segur que això pot ser una ajuda a qui toqui fer la decisió definitiva.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet