L'Ajuntament informa


1. PRESENTAT L'ESTUDI HIDROLÒGIC DE LA RIERA DE CASTELLET

2. PLE EXTRAORDINARI PRESSUPOST 2001

3. PRESENTACIÓ RESULTATS PROGRAMA SIDA

 


PRESENTAT L'ESTUDI HIDROLÒGIC DE LA RIERA DE CASTELLET

Integrar la llera de la riera de Castellet al barri de la Farinera, la modificació urbanística dels dos ponts d'accés al barri que travessen la canalització i reduir certs vials com ara el tancament del vial d'accés al polígon industrial . Aquests són els trets fonamentals i bàsics que es desprenen de l'estudi hidrològic presentat ahir a la tarda a Sant Vicenç de Castellet per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, del Departament de Medi Ambient d ela Generalitat.

La presentació d'aquest estudi promès per l'ACA just després dels aiguats del 10 de juny del 2000 va anar a càrrec ahir de tècnics de l'agència i del cap de relacions institucionals, Carles Ribes.

L'Estudi Hidrològic de la riera de Castellet analitza quina ha de ser la millor canalització d'aquesta riera per evitar les inundacions de l'any passat. Tal com ja s'apuntava el passat mes de setembre caldrà fer una modificació dels dos ponts que travessen la riera de manera que puguin engolir un augment del cabal sobtat sense cap tipus de problemes ( es tracta de dos ponts: un a l'antiga carretera de Manresa a Abrera i l'altre a l'actual C-55).

Un altre apartat destacat de l'estudi hidrològic és la definició d'una certa reordenació urbanística en el darrer tram de la riera amb l'objectiu de respectar al màxim el curs natural de les aigües. El cap de relacions institucionals de l'Agència Catalana de l'Aigua, Carles Ribes, va manifestar ahir al saló de plens de l'Ajuntament de Sant Vicenç que " cal recomanar a tothom que no s'envaeixi la zona de llera ni reafirmar construccions en la zona de "policia" de la riera de Castellet. Abans de qualsevol actuació d'aquest tipus cal saber si és correcte o no".

L'Agència Catalana de l'Aigua va començar l'estudi després dels aiguats del juny del 2000. Ha calgut esperar a disposar d'una cartografia específica (d'1/1000) per poder completar l'anàlisi de la llera de la riera de Sant Vicenç. A partir d'ara i amb l'estudi a la mà, caldrà prendre les decisions oportunes amb l'objectiu d'iniciar els treballs de modificació que calguin i acabar amb el perill de possibles noves riuades.

L'acte va comptar amb la presència dels veïns afectats.


PLE EXTRAORDINARI PRESSUPOST 2001

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat el pressupost del 2001 amb una previsió d'augment d'inversions del 12 per cent i amb un total de 1.043 milions de pessetes.

El pressupost es va aprovar en el decurs d'una sessió plenària de caràcter extraordinari i segons el regidor d'Hisenda, Vicenç Sáez "es tracta d'un pressupost contingut en les despeses corrents que intenta créixer en el camp de les inversions".

De les partides pressupostades destaca la urbanització i condicionament dels carrers de Sant Vicenç ubicats al costat de la línia fèrria. L'aportació econòmica per les obres és de 100 milions de pessetes pels carrers: Mura, Manresa, Cardener i Passatge Castellet. Aquesta partida compta amb una subvenció del PUOSC de 40 milions.

Un segon apartat destacat del pressupost del 2001 és la xarxa de clavegueram, amb 60 milions de pessetes i amb dos projectes previstos: en un primer lloc l'execució de les obres per fer arribar el col·lector general a la depuradora del Llobregat des de Castellgalí, un projecte que es realitza de forma conjunta amb aquest ajuntament, i que ha de passar per les urbanitzacions de Can Xesc i Clot del Tufau. L'altre projecte que està ara en fase d'estudi és la connexió del col·lector general amb la zona de la Balconada .

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet preveu destinar també uns 23 milions de pessetes per executar la construcció de la deixalleria de Sant Vicenç de Castellet, dins el pla conjunt del Consell Comarcal del Bages. Sant Vicenç de Castellet tindrà aquesta planta de recollida selectiva de deixalles entre aquest any i el vinent.(2001-2002)

Del pressupost del 2001 també destaca la rehabilitació de les piscines municipals, que avui dia compten amb deficiències estructurals, amb 15 milions de pessetes, i la construcció d'un tanatori municipal.

Entre les inversions municipals, l'ajuntament de Sant Vicenç de Castellet aportarà 15 milions per executar en un breu termini de temps l'arranjament del turó de Castellet, unes obres que han de començar els propers mesos, i també una actuació de millora dels accessos a l'escola pública.

El aquest mateix ple també va es donar compte de la liquidació del pressupost del 2000.


PRESENTACIÓ RESULTATS PROGRAMA SIDA

Els municipis que formen l'Àrea Bàsica de Salut de Sant Vicenç de Castellet (Castellgalí, Marganell, Pont de Vilomara i Sant Vicenç de Castellet) van presentar el dijous 26 d'abril els resultats i conclusions el Programa de Prevenció Comunitària de la Sida, promogut per la Direcció General de Drogodependència del Departament de Sanitat de la Generalitat. El programa s'ha realitzat en aquests darrers dos anys i ha comptat amb la coordinació de l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
Aquest programa ja s'ha realitzat a les àrees bàsiques de Sallent i Súria i els objectius es centren en reduir les conductes de risc dels joves en relació a la infecció per l'HIV i altres infeccions de transmissió sexual, i millorar la informació dels mediadors que estan en contacte habitual amb els joves. Sant Vicenç de Castellet compta amb una població de 475 joves d'entre 16 i 20 anys.
Les activitats que s'han realitzat durant els dos anys del programa han estat un projecte d'accessibilitat al preservatiu, amb la col·laboració dels bars de Sant Vicenç, i el programa d'intercanvi de xeringues a les farmàcies i Àrea Bàsica que ha estat tot un èxit. També s'ha donat formació sobre la prevenció de la sida al professorat de l'IES Castellet, des del PESE, així com la formació de voluntaris i membres d'entitats. A més, el CEPS ha realitzat durant aquest període de temps una enquesta als estudiants de secundària de Sant Vicenç i altres municipis del Bages sobre consum de drogues i sexe de la qual es donaran a conèixer els resultats en el decurs de l'acte de dijous.

El programa ha tingut un caràcter comunitari i s'ha desenvolupat des de diverses institucions i entitats, és a dir, des de la Regió Sanitària Centre del Servei Català de la Salut, Direcció d'Atenció Primària Bages, Berguedà i Solsonès de l'Institut Català de la Salut (ICS), Programa d'Atenció a la Dona de l'ICS, Programa d'Educació per a la Salut a l'Escola del Departament d'Ensenyament (PESE), Equip d'Assessorament Psicopedagògic del Bages, Centre d'Estudis per a la Prevenció i la Salut (CEPS), Centre d'Atenció i Seguiment per a Drogodependències de l'Hospital General de Manresa, Secretaris General de Joventut del Departament de presidència i els ajuntaments de l'ABS, així com l'IES Castellet, entitats, farmàcies, voluntariat i bars de Sant Vicenç de Castellet.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet