Reportatge


FOGAINA
Projecte de formació de gestors d’associacions sense ànim de lucre

Cada vegada més, les associacions compten amb persones que desenvolupen professionalment diverses tasques de gestió o coordinació. En molts casos es tracta de membres de l’entitat que passen a desenvolupar aquest tipus de funció. El projecte Fogaina preveu fer un estudi d’aquest tipus d’ocupació, i el disseny de materials formatius que s’adrecen a aquest professionals. Aquesta formació es basarà en la utilització de les noves tecnologies de la informació i comunicació.

Objectius:

· Descriure el perfil professional dels gestors de les entitats sense ànim de lucre i les seves necessitats formatives
· Elaborar i provar materials formatius multimèdia d’autoaprenentatge per a gestors d’entitats sense ànim de lucre
· Promoure la creació d’una xarxa internacional d’associacions mitjanes 

Activitats

1. Estudi del perfil professional dels gestors de les entitats sense ànim de lucre.
2. Disseny de materials formatius multimèdia d’autoaprenentatge
3. Creació d’un entorn formatiu virtual.
4. Validació d’aquesta formació per part de gestors de diverses entitats
5. Conferència transnacional sobre el present i el futur dels gestors de les entitats sense ànim de lucre

Entitats participants

El projecte preveu tres nivells de participació:

1. Socis participants:

CAE, formació i serveis socioculturals (CAE) Manresa
Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud (CFIBS) Sant Vicenç de Castellet
Fundació Aplicació Callús
Institut de Formation des Animateurs de Collectivités Issy-les-Moulineaux (França)
Artemisszio Foundation Budapest (Hongria)
GEA, agencia di sviluppo Verbania (Itàlia)

2. Grup pilot

Associacions i entitats, que compten amb gestors i/o tècnics que gestionen part de l’entitat, sobre les que s’elaborarà l’estudi del perfil professional i que posteriorment provaran els materials elaborats.

Algunes entitats que es van mostrar interessades: Bloc, Federació associacions Veïns, Punts informació juvenil de la comarca, el Galliner.

3. Grup de seguiment

Entitats, administracions, centres de formació... que estan interessats en les metodologies i materials que s’elaboraran durant el projecte.

Algunes entitats que es van mostrar interessades: Incavol, Ajuntament de Manresa, Departament Animació sociocultural IES Guillem Catà, Fundació Universitària del Bages, CCOO, UGT, EARN-Pangea, Pacte Territorial del Bages...


Aprovació

Projecte aprovat en la convocatòria de l’any 2000 del Programa Europeu Leonardo da Vinci. Projectes pilot
Fogaina ha estat l’únic projecte aprovat a Catalunya i un dels 17 de l’estat espanyol


Temporalització:

De gener del 2001 al desembre del 2002


Pressupost

Pressupost total 331.908 Eur
Fiançament EU 244.845 Eur


Més informació

Tota la informació es canalitzarà a la web: www.fogaina.org

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet