Actualitat


EL CFI BAGES SUD PREMIA LES EMPRESES QUE CONTRACTEN IMMIGRANTS

Anna Gasulla, directora de finances del CFI Bages Sud lliura un taló amb l'import de la subvenció als responsables de l'empresa Ramon Magem SA: Ramon Magem i les seves filles, Ruth i Lluïsa.L'empresa Ramon Magem, SA, situada actualment al municipi de Castellgalí, ha rebut de mans d'Anna Gasulla, directora de finances del CFI Bages Sud, la quantitat de 800.000 pessetes en concepte de subvenció per la seva participació en un programa de promoció de la integració laboral d'immigrants extracomunitaris. L'acte es va fer el passat 14 de setembre a les instal·lacions ubicades a Castellgalí. Ramon Magem SA es dedica a la transformació i comercialització de pedra natural i ha contractat durant un any una persona de nacionalitat magrebina, en igualtat de condicions laborals i contractuals. Aquesta iniciativa és només una mostra de la importància de sumar esforços entre el sector públic i privat per avançar en la lluita contra les situacions de discriminació i exclusió laboral que afecten els col·lectius més febles.

L'augment significatiu de la població extracomunitària durant els darrers anys als municipis del Bages Sud, i molt especialment a Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat, va plantejar La necessitat al CFI Bages Sud d'iniciar accions per fer front a la discriminació laboral que, sovint, pateixen els treballadors immigrants: hores treballades superiors a les estipulades en el contracte o remuneracions inferior als salaris dels comunitaris, són alguns dels trets que defineixen aquesta exclusió laboral que es fonamenta, en bona part, en el desconeixement de les condicions dels drets i deures dels treballadors a nivell general i de les normatives de contractació a nivell individual.

Amb l'objectiu de promoure la inserció laboral normalitzada entre el col·lectiu immigrant, el CFI Bages Sud s'ha acollit al programa Integra-Rainbow del Servei d'Acció Social de la Diputació de Barcelona. Aquest programa pretén millorar des del sector públic l'accés al mercat de treball del major nombre possible de treballadors extracomunitaris. L'accés o incorporació al lloc de treball d'un treballador estranger espanta alguns empresaris per la pèrdua d'hores que signifiquen els tràmits de regulació, per prejudicis sobre la vestimenta o l'increment d'inspeccions de treball. Tot plegat suposa noves barreres que dificulten l'accés normalitzat d'aquestes persones al mercat de treball.

En aquesta mateixa línia de treball, el CFI Bages Sud té previst organitzar una sessió informativa, durant el mes d'octubre, dirigida principalment al món empresarial, en la que es tractaran diferents aspectes referents a la contractació i relacions laborals amb persones extracomunitàries. Aquesta xerrada es planteja amb un doble objectiu: d'una banda, oferir informació legal i administrativa que desmitifiqui la complexitat de la contractació de treballadors extrangers; i, de l'altra, sensibilitzar el teixit empresarial i la societat en general de la necessitat de treballar plegats per potenciar la promoció professional i accés a unes relacions laboral dignes de tots els treballadors i treballadores.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet