Tribuna


LA CONTAMINACIÓ MEDIAMBIENTAL A SANT VICENÇ

ERC de Sant Vicenç considera que una política de Medi Ambient ha de seguir les pautes d'un model global de desenvolupament sostenible - alternatiu al model capitalista vigent - que sigui respectuós amb l'entorn i que vetlli per un ús més racional de les disponibilitats del medi i per la renovabilitat dels recursos. En aquest sentit entenem que des de l'Ajuntament s'hauria de treballar per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, per recuperar espais naturals i per reduir la producció de residus i de la contaminació en general. Per això és necessari implicar tota la població en les qüestions relacionades amb el medi ambient, cercant no només la seva participació, sinó també‚ la seva complicitat.

La política mediambiental de l'Ajuntament de Sant Vicenç és inexistent. Només la incapacitat o la insensibilitat pot justificar que el nostre municipi no disposi d'una política municipal específica de Medi Ambient. ERC de Sant Vicenç disposa de persones capacitades i de la sensibilitat necessària per endegar una política mediambiental adient.

Com hauria de ser aquesta política mediambiental?

D'entrada, és prioritària l'elaboració de l'anomenada Agenda 21 Local, un document consensuat de planificació ambiental, creat a partir de l'avaluació ambiental del municipi, i que permet identificar i revisar la política del municipi respecte el medi ambient, d'una forma comprensible i coordinada a nivell social i institucional. Ha de servir alhora d'instrument per implicar l'ajuntament a assumir les seves competències i actuar a favor del medi ambient i per involucrar la població, les autoritats, organismes públics i privats i col·lectius ciutadans en la defensa del medi ambient. Per tot això, partint d'una auditoria ambiental, l'Agenda tindria el caràcter de declaració ambiental, amb una pla d'acció revisable:

a) Com a instrument municipal de planificació, amb la finalitat de: conèixer i divulgar la situació, coordinar actuacions i endegar una política ambiental.

b) Com a instrument social de participació, amb la finalitat de: concienciar la societat, impulsar nous valors i actituds i fomentar la col·laboració ciutadana en la gestió i millora del medi ambient.

L'Agenda, hauria d'incloure entre altres aspectes, els compromisos d'acció municipal, la gestió i minimització dels residus i de la contaminació, la sensibilització social, el foment d'actituds de participació, l'organització de campanyes i jornades de divulgació ambiental orientades a la població i en especial als escolars, etc.

A banda d'aquesta, des d'ERC es consideren prioritàries altres actuacions, a realitzar durant aquest any 2000, com ara:

  • Posada en marxa de la Deixalleria a l'antic Escorxador. Aquesta nova instal·lació ve promoguda pel Consell Comarcal i ha de donar servei al territori que coneixem com Bages Sud. La posada en funcionament de la Deixalleria haurà d'anar acompanyada d'una important campanya de sensibilització social.

  • Actuacions per salvaguardar les edificacions emblemàtiques de Castellet, i perquè el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac arribi com a mínim fins a Vallhonesta.

  • Controlar les activitats industrials i requerir mesures correctores que minimitzin l'impacte mediambiental. Aconseguir que totes les zones industrials tinguin col·lector d'aigües residuals i que aquestes vagin a la seva corresponent depuradora.

  • Exigir als industrials que compleixin amb les seves responsabilitats, per tal que els casos d'abocaments contaminants d'Albasa i Valsan siguin els últims (des d'ERC confiem que aquest any 2000 Sant Vicenç deixi d'aparèixer als mitjans de comunicació per motius d'escàndols mediambientals).

  • Actuacions per reduir la contaminació acústica de les motos, especialment les nits d'estiu.

Finalment, ERC confia també que al poble, a més d'asfalt, s'hi plantin arbres i que els col·lectius de Sant Vicenç que s'han mogut pel tema mediambiental ho continuïn fent: els pescadors, els del Centre Excursionista, els veïns de Can Xesc, el de Vallhonesta, els geganters, els de defensa forestal, els pagesos i tants d'altres. ERC de Sant Vicenç està disposada a col·laborar i treballar en aquesta direcció. Perquè a Sant Vicenç tot està per fer, però tot encara és possible. 

ERC Sant Vicenç de Castellet

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet