El Club dels Poetes


ELOGI DELS DINERS

Diners de tort fan veritat,
e de jutge fan advocat
savi fan tornar l´hom orat,
puig que d´ells haja.

Diners fan bé, diners fan mal,
diners fan l´home infernal
e fan-lo sant celestial,
segons que els usa.

Diners fan bregues e remors,
e vituperis e honors,
e fan cantar preïcadors,
Beati quorum.

Diners alegren los infants
e fan cantar los capellans
e los frares carmelitans
a les grans festes.

Diners, magres fan tornar gords,
e tornen lledesmes los bords.
Si dirás "jás" a hómens sords,
tantost se giren.

Diners tornen los malalts sans;
moros, jueus e crestians,
lleixant a Déu e tots los sants,
diners adoren.

Diners fan avui al món lo joc,
e fan honor a molt badoc;
a qui diu "no" fan-li dir "hoc".
Vejats miracle!

Diners, dons, vulles aplegar.
Si els pots haver no els lleixis anar;
si molts n´haurás porás tornar
papa de Roma.

Si vols haver bé e no dan
Per advocat té sent "jo ha´n".
Totes coses per ell se fan,
en esta vida.

Anselm Turmeda
(Ciutat de Mallorca ,1.352 ?-Tunis,1.425 ?)

Aquesta poesia de finals del segle XIV, esdevé d'una aclaparadora actualitat en les acaballes del nostre segle XX. Si la tinguéssim que resumir en poques paraules, ens aniria com l'anell al dit aquell rodolí tan nostre que diu "El que no son pessetes són punyetes". En cada verset reflecteix el poder que ha tingut i té el diner en el ser humà. En l'àcida ironia que destil·len aquests versos, no es salven ni laics ni clergues, ni justos ni pecadors, ni justícia ni bondat., es allò que sovint diem "Pagant San Pere canta".

Afortunadament per tots nosaltres, queden mols valors de tota mena (morals i físics) que estan fora de la influència i poder del diner com son l'amor, l'estimació, l'honradesa, la bellesa, la vida o la mort. Cal tenir-los present sempre, per evitar que algun poeta contemporani o del futur pugui repetir una poesia com la següent d'Àngel Guimerà.

Catalunya , pobre mare,
no et sento el glatits del cor!
Qui t´ha vist i qui el veu are!
Un temps lluitan per l´honor;
Avui amb fang a la cara,
cercant només grapats d´or!

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet