L'Ajuntament informa


1.
El nou consistori santvicentí

2. El pla preventiu contra incendis

3. Es reclama a la Generalitat més cabal d'aigua pel riu

4. La piscina de Sant Vicenç compta amb un elevador per discapacitats

5. Millora en el servei de neteja

6. Obert al trànsit una fase del vial de ronda

7. Es restaurarà el bust de Francesc Macià

8. Inaugurada la font Sant Joan de Dalt

9. Horaris d'obertura del cementiri per a la festivitat de Tots Sants


El nou consistori santvicentí

Els nou Ajuntaments sorgits de les eleccions municipals del 13 de juny es varen constituir reglamentàriament el dia 3 de juliol i el 21 del mateix mes es va celebrar un ple extraordinari per donar compte de les delegacions de competències. Es a dir, conèixer els titulars de cada regidoria.

Així el nou consistori municipal queda constituït de la següent manera:

EQUIP DE GOVERN

Alcalde Joan Montsech i Vilà (PSC)
1r. Tinent d'Alcalde i regidor d'Urbanisme Joan-Carles Andrés i Toribio (PSC)
2n. Tinent d'Alcalde i regidor d'Economia i Hisenda Vicenç Sáez i Pérez (PSC)
3r. Tinent d'Alcalde i regidor d'Esports i Promoció Isidre Costa i Ribera (PSC)
4a. Tinent d'Alcalde i regidora d'Ensenyament i Cultura Glòria Torner i Miguel (PSC)
Regidora de Serveis Socials, Comunicació i Moviment Associatiu Rosa Martín i Niubò (PSC)
Regidor de Personal, Governació i Règim Intern Josep Sanjuan i Sanjuanes (PSC)
Regidor de Serveis Municipals Miquel-Àngel Sanz i Sierra (PSC)

OPOSICIÓ

Assumpta Puig i Portabella (ERC)
Rosa Camps i Parés (ERC)
Marcel Puig i Ferrer (ERC)
Pere Díez i Subirà (CiU)
Dolors Alonso i Gómez (CiU)

PLENS

En compliment de la Llei de Règim Local que determina la periodicitat bimensual dels plens, es fixa el darrer dimecres de cada dos mesos a les 21'00 hores per a la celebració de plens ordinaris, podent-se convocar tants plens extraordinaris com es consideri oportú.

RETRIBUCIONS

En aquesta legislatura s'han incrementat les retribucions de l'Alcalde i de l'oposició quedant sense modificar les dels regidors de govern.

REPRESENTACIONS EN ÒRGANS DIVERSOS

Caixa d'Estalvis de Manresa Joan Montsech
Comissió de seguiment del Servei de Vials i Conservació Joan-Carles Andrés, Vicenç Sáez, Miquel-Àngel Sanz, Assumpta Puig i Pere Díez
Comissió de seguiment del conveni amb RENFE Joan Montsech i Vicenç Sáez
Consell Comarcal del Bages Joan Montsech
Consell Escolar Municipal Joan-Carles Andrés, Glòria Torner, Rosa Martín, MªDolors Alonso i Rosa Camps
Consell Municipal de Participació Ciutadana Joan-Carles Andrés, Rosa Martín, Josep Sanjuan, Miquel-Àngel Sanz, Pere Díez i Rosa Camps
Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud Joan Montsech i Isidre Costa
Emissora Municipal Rosa Martín i Pere Díez
Mancomunitat per l'Abocador del Bages Josep Sanjuan
Patronat d'Obres Benèfico-Socials Joan-Carles Andrés, Glòria Torner, Rosa Martín, MªDolors Alonso i Rosa Camps
Societat Municipal d'Habitatges Joan Montsech, Joan-Carles Andrés i Isidre Costa

PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC Joan-Carles Andrés
ERC Assumpta Puig
CiU Pere Díez

COMISSIONS INFORMATIVES

Són comissions que es reuneixen abans dels plens per examinar, estudiar i elaborar un informe dels temes que es presenten al ple per a la seva aprovació.

La Comissió Informativa d'Hisenda actua també com a Comissió Especial de Comptes, encarregada de supervisar els comptes anuals de l'Ajuntament i redactar un informe final.

Comissió informativa d'Administració Josep Sanjuan, Assumpta Puig, Vicenç Sáez, Rosa Martín i Pere Díez
Comissió informativa d'Hisenda Vicenç Sáez, Assumpta Puig, Joan-Carles Andrés, Isidre Costa i Pere Díez
Comissió informativa de Serveis Personals Glòria Torner, Marcel Puig, Isidre Costa, MªDolors Alonso i Rosa Martín
Comissió informativa de Serveis Territorials Joan-Carles Andrés, Rosa Camps, Miquel-Àngel Sanz, Pere Díez i Rosa Martín

Actual equip de govern

Actual Equip de Govern. D'esquerra a dreta i de darrera a davant: Joan-Carles Andrés, Miquel-Àngel Sanz, Josep Sanjuan, Vicenç Sáez, Isidre Costa, Glòria Torner, Joan Montsech, Rosa Martín


El pla preventiu contra incendis

El pla de prevenció d'incendis endegat per la diputació de Barcelona ha estat en servei tot l'estiu i forma part d'un conveni que l'ajuntament va signar amb la institució provincial.

D'acord amb els pactes de l'esmentat conveni, hi ha hagut un vehicle patrullant vuit hores al dia (les hores de major risc) pels termes municipals de Sant Vicenç de Castellet i el Vilar.

Els vehicles han estat equipats amb emissores de radio, i tenien la missió de comunicar qualsevol indici de foc o moviment sospitós de persones, així com indicis d'activitats prohibides, als llocs corresponents per poder actuar en cada cas amb la màxima rapidesa.

Les previsions del pla s'han complert satisfactòriament, havent sigut el seu període de funcionament des del 16 de juny fins al 16 de setembre i esta finançat en la seva major part per la pròpia Diputació de Barcelona, anant a càrrec dels ajuntaments, tan sols el cost del combustible.


Es reclama a la Generalitat més cabal d'aigua pel riu

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha adreçat a la Generalitat de Catalunya una sol·licitud per tal que s'obligui als responsables corresponents a deixar circular més aigua pel riu Llobregat al seu pas pel nostre poble. La sol·licitud recull la proposta feta per l'Agrupació de Pescadors amb Canya mitjançant el seu President Albert Villagrasa i elaborada per l'enginyer municipal, per tal que el canal alliberi 1.000 litres d'aigua per segon.

Aquesta mesura esta encaminada a disminuir l'estancament de les aigües i l'acumulació de matèries nocives, circumstàncies que, sumades a altres, el passat mes de juny van afavorir la mort d'uns 3.000 peixos en el nostre terme municipal.

Els 1000 litres per segon, hauran d'estar garantits mitjançant obertures que s'hauran de practicar en tres punts diferents del canal per tal que aquest increment del cabal quedi repartit des de l'entrada fins a la sortida.


La piscina de Sant Vicenç compta amb un elevador per discapacitats

Aquesta temporada d'estiu la piscina de Sant Vicenç de Castellet ha disposat per primera vegada d'una cadira elevadora hidràulica, per a ús de persones discapacitades. La instal·lació d'aquest utensili s'inscriu dins el projecte de supressió de barreres arquitectòniques que de mica en mica l'ajuntament esta implantant al nostre poble i s'afegeix a aquelles altres iniciatives ja executades: voreres accessibles, elevador de discapacitats a l'escola pública, rampes d'accés a l'escola i al pavelló, etc.

Amb aquesta mesura, el nostre municipi avança un pas més en millorar les condicions de vida de les persones que pateixen algun tipus de discapacitat.


Millora en el servei de neteja

La nova màquina d'escombrar carrersLa nova màquina d'escombrar els carrers ja esta funcionant des de començaments de l'estiu. La progressiva urbanització dels carrers del municipi permet escometre la neteja mecanitzada de les vies públiques, i la necessitat de donar servei a tots els indrets del poble ha fet aconsellable recórrer a aquest sistema.

La màquina, una de les més modernes del mercat, va equipada amb dues escombres giratòries que condueix la porqueria cap a sota del vehicle, on hi ha un potent aspirador que l'absorbeix. Per tal de facilitar l'accés als racons, hi ha un braç articulat i equipat també amb una escombra giratòria, la qual cosa permet arribar damunt les voreres, o bé entre vehicles estacionats.

El dipòsit on recull la brossa pot utilitzar-se, si cal, com a dipòsit d'aigua i aleshores pot convertir-se en una màquina de regar carrers.

Amb l'esforç fet en l'adquisició d'aquesta màquina, el valor aproximat de la qual és d'uns 14.000.000 de ptes. i la col·laboració imprescindible de la ciutadania, és possible arribar a tenir el poble satisfactòriament net.


Obert al trànsit una fase del vial de ronda

Vista del nou tram de rondaEl Passatge Catalans connecta amb la zona esportiva i suprimeix trànsit del centre de la vila.

L'anomenat vial de ronda ja esta completat en un primer tram: el que va des de la Plaça del Pi fins al carrer Alfons XIII passant pel costat del pavelló esportiu a la vora del riu.

Aquest era un projecte llargament esperat al nostre poble i que s'havia anat retardant anys i anys a causa de les dificultats que comportava, tant de tipus tècnic com econòmic.

Amb l'entrada en funcionament d'aquest nou carrer, el trànsit de camions que van a "Can Serra", "Can Padró", "Can Balet" i a les pedreres o tallers situats als límits amb Castellbell ja no ha de passar pels carrers més estrets del centre de la població, la qual cosa també permetrà en un futur potenciar la vessant més comercial del casc antic de Sant Vicenç.

Una altra fase d'aquest vial de ronda ha estat l'obertura de la Via Augusta, paral·lela al canal i que suporta el trànsit de vehicles cap a la zona industrial de La Ceràmica. Una etapa posterior, i sens dubte la més complexa, ha de permetre algun dia continuar aquest vial per sota de les vies de RENFE i connectar directament amb el carrer Eduard Penya, conegut com la "carretera del Pont de Vilomara". La complexitat d'aquest projecte i el seu elevat cost no permeten encara preveure terminis ni línies de finançament, tot i que l'Ajuntament ha encarregat un avantprojecte i ja ha estat a Madrid al Ministeri de Foment


Es restaurarà el bust de Francesc Macià

L'escultura que durant anys ha presidit la plaça de la Generalitat ha estat retirada del seu lloc per ser sotmesa a un treball de restauració. L'obra, un bust que representa al qui fou president de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià, va ser realitzada per l'escultor santvicentí Felip Carmona.

El pas dels anys i algunes bretolades infringides havien malmès la peça i corria perill de patir danys irreparables. Per tal d'evitar-ho, l'Ajuntament va demanar a l'autor la seva col·laboració per tal de dur a terme la restauració.

L'obra és ara en un magatzem municipal, habilitat provisionalment com a taller de l'artista, i tan bon punt s'hagi acabat la restauració es procedirà a reinstal·lar-la en el seu lloc habitual, a la plaça de la Generalitat.


Inaugurada la font Sant Joan de Dalt

El diumenge dia 5 de setembre va procedir-se a la inauguració oficial de la nova placeta de la font Sant Joan de Dalt, situada al carrer del Poeta Maragall, gairebé a tocar de la residència d'avis, amb la participació d'una nombrosa assistència.

Inauguració de la font Sant Joan de DaltL'acte va començar a les 9,00 del matí amb la tallada oficial de la cinta, cosa que varen efectuar l'alcalde Joan Montsech i Pere Rosell Forasté, més conegut popularment com el Sant Joan de Dalt. Els terrenys on s'ubica la font i la placeta que l'acull varen ser cedits a l'Ajuntament per la família "en virtut d'uns pactes signats anteriorment. A més de la font, a la placeta hi ha uns bancs per seure a l'ombra dels pins i les restes d'una premsa de vi, provinent de l'antiga masia can Costa, situada a la sortida del poble en direcció al Pont de Vilomara.

Tot seguit es va servir un esmorzar popular a base de pa amb botifarra i cansalada a la brasa, vi, cava i meló. Sembla ser que la gent va trobar-se bé en aquest indret, ja que va haver-hi assistència fins a les 11,00 del matí.


Horaris d'obertura del cementiri per a la festivitat de Tots Sants

Del dia 18 fins al dia 30 d'octubre

Obert d'11 del matí a 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda

Dia 31 d'octubre

Obert de 10 del matí a 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda

Dia 1 de novembre, Tots Sants

Obert ininterrumpudament de les 9 del matí a les 5 de la tarda

Nota: Els permisos per a la col·locació de làpides, marcs, costats i similars es donaran fins al dia 13 d'octubre. Passada aquesta data ja no es tornaran a donar fins després de Tots Sants.

Sant Vicenç de Castellet, setembre de 1999

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet