Serrat de la Beguda, riera de Marganell

Mas Planoi, clot del Tufau, riera de Castellet

Pla del riu, can Padró