Castellgalí, can Font, el Telló

Torre del Breny, Boades

Mas Planoi, clot del Tufau, riera de Castellet