Sant Vicenç de Castellet compta amb una llarga tradició en el món del pubillatge. Des de l'any 1969 fins a l'actualitat l'elecció de pubilles i dames s'ha succeït any rere any sense interrupció, incorporant des de l'any 1997 les figures de l'hereu i el fadrí. Són prova de les seves qualitats i personalitat  els nombrosos títols aconseguits durant tots aquests anys.

A través d'aquestes pàgines podreu resseguir la història del pubillatge a Sant Vicenç, consultar l'arxiu fotogràfic i conèixer els títols aconseguits per les pubilles, dames, hereus i fadrins santvicentins.