Col·laboracions


1. LA CULTURA (Antoni Carné i Parramon)

2. SOBRE EL BUTLLETÍ D'UN PARTIT POLÍTIC DE SANT VICENÇ (Pere Suades i Vila)

3. "L'ALLAU" (J.R.)


LA CULTURA

Cultura és una paraula subjecte a moltes interpretacions, amb multitud de definicions i significats diversos segons de la perspectiva des la qual vulguem definir-ne el concepte. Agafem la definició que en fa Guy Rocher: "Un conjunt lligat de maneres de pensar, de sentir i d'actuar més o menys formalitzades que, apreses i compartides per una pluralitat de persones, serveixen d'una manera alhora objectiva i simbòlica, per construir aquestes persones en una col·lectivitat particular i distinta". Aquest conjunt lligat de maneres de pensar, de sentir i actuar, constitueixen els referents culturals de la col·lectivitat particular i distinta que, al nostre país, formem els catalans i no són fruit de la improvisació ni de la casualitat ni tampoc el resultat de les teories dels intel·lectuals. Són el pòsit que hem heretat de generacions pretèrites. És a dir, de la tradició històrica.

La cultura que neix de la tradició tampoc és, només, una relació de formes de vides passades pròpies d'un model social que va existir al seu moment sinó també la síntesi de la personalitat d'un poble immers en la modernitat i que projecta l'activitat amb força i, sobre tot amb voluntat de ser, cap el seu futur. Parlem de la cultura popular, la cultura del poble, anomenada així per oposició a la de les classes dominants i, si be els seus elements més emblemàtics són els que integren el conjunt de manifestacions festives, símbols, llegendes, creences, gastronomia, etc. també ho són la llengua, el dret civil i infinitat d'activitats del dia a dia que intervenen de forma decisiva en l'organització familiar i, sobre tot social. No endebades, les propostes dels legisladors molt sovint van darrera de les necessitats denunciades per la societat civil.

Per tot això quant parlem de nació en el sentit històrico-cultural no podem dir que els seus continguts son insuficients per crear la necessària solidaritat entre els ciutadans del estat per definir-nos com a una nació que promou un estat democràtic, com fa Francesc de Carreras. Quant una de les primordials organitzacions socials al nostre país és l'associacionisme forçosament parlem de democràcia, perquè esdevé mitjà indispensable per tal de fer possibles iniciatives que mai veurien la llum sense aquelles connotacions especials esmentades al principi d'aquest escrit, voluntats diverses i nombroses que amb esforç personal i econòmic les fan possible, convertint-se amb una eina insubstituïble per la formació cívica, social, participativa i democràtica. Amb aquesta actitud fomentem el sentit de pertinença a una entitat, a un barri, a una població, a tot un poble i per tant a un col·lectiu.

A tall d'exemple, dels Cors de Clavé ens arribà un model de societat que pretenia dotar a les classes populars d'iniciatives per encaminar el model social al benestar, per lluitar contra l'analfabetisme i promoure l'instrucció pública, les cooperatives, les societats de socors mutus, el mutualisme, el foment de l'estalvi... Els ateneus, molts sorgits de societat corals, foren els principals centres de convivència per on es va aconseguir crear les primeres escoles, les primeres biblioteques, la pràctica de l'esport, les primeres caixes d'estalvi ... com des del teatre afeccionat es promogué una molt interessant instrucció pública. Hem doncs d'agrair a persones com Josep Anselm Clavé, Abdó Terrades, Ildefons Cerdà, Isaac Monturiol, Iglésias, Guimerà, Rusiñol, Benet i Jornet ... i tants altres el model social que ara gaudim.

Al temps present, les associacions presenten un seguit de problemàtiques, totes de neguit compartit, com el tracte al fenomen de les noves immigracions i tota la seva particularitat (treball, habitatge, diversitat, intolerància, coneixement del país...), encarar el futur amb respecte als orígens, l'educació dels joves i infants, el tracte fiscal de les entitats, el ressò mediatic de les activitats culturals, etc. Tanmateix ara voldria tractar dos temes que crec de prou interès degut als esdeveniments succeïts recentment a la nostra població i que ha posat damunt la taula, de nou, la situació en què es troben algunes entitats pel què fa al seu lloc de reunió i estada. Concretament, de la independència de les associacions i de la sempre necessària capacitat d'autocrítica.

Les entitats a principis de l'actual etapa democràtica van patir un important traspàs de dirigents a l'administració municipal, fet que va castigar molt la seva continuïtat i alhora produí un fenomen per el qual moltes regidories de cultura actuessin com autèntics competidors culturals de les mateixes associacions de cultura popular. La manca de bons dirigents i la inseguretat econòmica, forçà el costum de què l'administració tenia l'obligació de contractar, de subvencionar, d'acollir les més desmembrades i com a conseqüència es va generar una situació sovint massa còmoda. Cal iniciar un camí que marqui línies d'actuació per les quals es generi una sinergia ben entesa a on l'intercanvi, diguem-ne de serveis, enriqueixi la qualitat de propostes. Per exemple i en el cas abans esmentat, no seria prou atractiu per qui es beneficia d'espais a les antigues escoles que proposes un auto-esforç econòmic i humà per adequar les instal·lacions a canvi d'una utilització lliure de càrregues durant 50 anys?. Sempre que calgui demanar, primer cal oferir.

Per afrontar un procés d'independència de les associacions és imprescindible un elevat grau de col·laboració i complicitat entre la societat civil i l'administració pública, sense que aquesta proposta de treball conjunt sigui un condicionant per la pràctica creadora i dels drets que històricament ha caracteritzat l'associacionisme. Les associacions no són autosuficients i depenen de les administracions públiques i corren el perill de que, els fons econòmics que els hi arriben via institucions per desenvolupar la seva tasca cívica, també crítica i constructiva, puguin ser anul·lats per l'ordre establert, pervertint la seva funció en desenvolupar tasques que corresponguin a les administracions que tendeixen a "comprar" per mitjà de subvencions. Garantir la seva independència requereix un procés de col·laboració i mutu coneixement entre ambdós sectors de l'associacionisme, per plantejar a l'administració una tipologia de col·laboració que no representi cap mena d'imposició, plantejar-se juntes una política de difusió mediàtica adequada, que els hi atorgui rellevància social, i planificar una política diversificada d'obtenció de recursos, que asseguri la independència econòmica i, per tant, també la dels criteris de la gestió. Aquesta intercomunicació també afavoriria la implantació del criteri de que les institucions públiques no han de baixar a competir amb les entitats, sinó dedicar-se a potenciar-les.

L'associacionisme tampoc ha de competir entre si, ha de sumar esforços justament en el moment en que poden aparèixer velles rancúnies que les enfronten perquè l'afició compartida pel lleure i la cultura és un gran cohesionador social, exigint-nos una dinàmica d'enfortiment de la pròpia identitat i l'autoestima, sobre la base del coneixement del perquè i el com dels propis orígens. El mutu coneixement de la diversitat d'actuacions, la col·laboració, l'intercanvi d'experiències i història ha de servir per enfortir la nostra capacitat de diàleg, de millora de propostes en be de la comunitat i, en definitiva, per complir amb el nostre compromís lliurament adquirit de construcció de model social, que és el sentit de la cultura. Vet aquí la importància de la nostra militància.

ANTONI CARNÉ I PARRAMON
President de la Federació de Cors de Clavé


SOBRE EL BUTLLETÍ D'UN PARTIT POLÍTIC DE SANT VICENÇ 

Ens va sorprendre, ja fa dies, de que en un full de propaganda política s'hi prediqués l'anticatalanisme. Això és el que manifestava un comunicat que es va repartir per tot el poble el mes de setembre proppassat. No pot ser que els símbols de Catalunya es desqualifiquin maliciosament, encara que sigui d'una manera indirecta.

Aclarirem que al final del mencionat full hi havia un requadre titulat: "Sap que..." que transcrivia l'extracte d'una entrevista a La Vanguardia feta a una persona que es declara lliberal conservador i "extremocentrista", i que parlava sobre Rafael Casanova, conseller en cap i símbol de la resistència de Barcelona en la Guerra de Successió del dia 11 de setembre del 1714.

Resumint, vegem el que es transcrivia de l'entrevista: Que a Rafael Casanova se l'homenatja com a heroi màrtir, però el cert és que a la nit del 10 a l'11 de setembre del 1714, estava dormint i que el van despertar per "portar-lo" al front, i el van ferir lleument... Que va aconseguir un certificat de defunció, cremant abans els arxius, i va delegar a un altre conseller la rendició, fugint disfressat de frare... Que després va viure com un rei a la Cort dels Borbons, gràcies al perdó de Felip V... Que això il·lustra la manipulació, la invenció d'una història de Catalunya, una fàbula absoluta... I que ¿no va actuar com un botifler traïdor?

La Història, segons qui l'escriu, té diferents versions. No és igual la Història escrita per un monàrquic que per un republicà, com la d'un cronista d'esquerres que la d'un de dretes. La Història es tergiversa segons els ideals del qui l'escriu. En tindrem testimonis, indicis, detalls, anècdotes... No podem negar, però, que hi ha Història escrita equànimement i verídica. La Història, a vegades, origina Símbols, com pot ser per memorar un conflicte o algun esdeveniment extraordinari.

Si Rafael Casanova va ser un botifler traïdor...? (segons es pregunta en el mencionat full), en contrapartida podríem dir que també hem llegit que els vertaders descobridors d'Amèrica van ser els germans Pinzón i no Cristòfol Colom, navegants que van mobilitzar la tripulació de les naus. I el que van descobrir, ja feia temps que en tenien indicis per les branques i troncs d'arbres que flotaven sobre la mar, provinents de terres llunyanes desconegudes. És veritat o mentida?

Cada any a l'Onze de Setembre –dia festiu- es celebra a tot Catalunya la Diada Nacional. No hi ha cap població ni ciutat que no la commemori. És veritat que és l'aniversari d'una derrota, però també a l'ensems és l'homenatge a uns valents patriotes que van perdre la vida per defensar uns drets seculars que eren els nostres. Segons paraules de Salvador Sanpere i Miquel, prestigiós historiador, la capitulació de Barcelona va significar "la fi de la nació catalana", l'abolició de les institucions del Principat i el sometiment de Catalunya als esquemes rígidament centralistes i autoritaris.

Respectem els símbols de l'amor, de la pau, de la llibertat, del que representa el nostre Castellet... Ofendre-ho no és fer bona política. A Sant Vicenç, segons el programa que va editar l'Ajuntament per la Diada, també es va retre homenatge davant el símbol que significa el monument de Rafael Casanova. Deia: "A les 11 del matí, Acte institucional, Ofrena Floral i Cantada Col·lectiva de l'Himne Nacional de Catalunya ‘Els Segadors', amb la participació de les corals ‘Al Vent', de l''Esplai' i la de la ‘Societat Coral l'Estrella.'"

PERE SUADES i VILA


"L'ALLAU" 

NO vull ser pessimista!

Definició d'allau: “allò que es desborda i precipita impetuosament”.

És un allau de gent allò que es preveu que vingui a Sant Vicenç en un curt termini de temps? Si ho és hem de saber, doncs, que estem corrent el risc que es desbordi i que es precipiti. Analitzem-ho abans!

Sant Vicenç de Castellet ha tingut, al llarg dels darrers quinquenis una població estable d'entre 7.000 i 8.000 habitants, i per tant tota la morfologia de la seva societat, les infrastructures urbanes i radials, els serveis, etc. estan, més o menys, adaptats a aquesta realitat (tot i les mancances que tothom sap que sofrim en molts i diferents àmbits).

Ara, en aquest boom immobiliari que està sofrint Catalunya, en general, i, Sant Vicenç, en particular, s'escolten xifres que ens parlen que aviat serem entre 12.000 a 15.000 habitants... Quina il·lusió!

Em pregunto, com ho fa tothom a la peixateria i al forn, i a les mil i una tertúlies que podem tenir, si Sant Vicenç està preparat per rebre aquest superallau: està preparat el CAP Sant Vicenç? Estan preparades les escoles públiques que precisament aquest any han inaugurat "cargoleres"? Està preparada la seguretat interna del municipi i la seguretat viària? Esta preparada la xarxa de Fecsa i la xarxa d'aigües? Estan preparades les infrastructures viàries del municipi? Està preparat el sector privat? Estem preparats els habitants del municipi? La resposta crec que és clara i contundent.

Sembla ser que aquest és el poble que volíem: massificat, mancat de serveis de qualitat per atendre mínimament bé als seus habitants, plagat d'infrastructures totalment obsoletes... No em diguin que faig demagògia, és el que hi ha...

Realment em pregunto, perquè no ho entenc, qui, què i com els hi ha venut a tots aquests nouvinguts? La resposta és ràpida: aquests sols han comprat 4 parets a un preu que a l'àrea metropolitana de Barcelona no podien ni imaginar pagar en els seus millors somnis...

I per acabar, també em pregunto, si hi ha algun responsable (per no dir culpable) d'aquest "allau" imminent i tot el que reportarà? D'entrada hem de donar gràcies a tots aquests governs municipals que sense pensar en la qualitat de vida i en un bon nivell de benestar dels seus habitants s'han dedicat a donar permisos d'obra a dojo per obtenir unes rendes ràpides en permisos d'obra i posteriors Ibis. Però que en realitat l'únic que representaran és fam pel dia de demà. Donem les gràcies a tots ells perquè em sembla que molt aviat no sols nosaltres, si no també tots els nouvinguts, acabarem avorrint un poble que en breu deixarà de ser-ho...

Repeteixo: no vull ser pessimista.

J.R.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet