L'Ajuntament informa


EN RELACIÓ A LES ESCOLES VELLES

En les darreres setmanes, i en relació a l'estat físic de les escoles velles, de propietat municipal, s'han produït diverses accions i informacions promogudes per algunes entitats. Tota vegada que considerem les accions injustificades i les informacions falsejades, el govern municipal creu convenient aportar alguns elements de clarificació.

Dimecres dia 2 de novembre
L'ajuntament té coneixement que ha caigut una part del cel ras d'una sala que no ocupa ningú. L'arquitecte municipal fa una primera inspecció ocular i creu convenient fer una revisió més a fons per esbrinar si poden haver-hi problemes ocults que presentin més gravetat. Com a mesura de prudència recomana no fer-ne ús fins que no s'hagi fet aquesta inspecció.

Dijous dia 3 de novembre
Es dóna coneixement del cas als representants de les tres entitats que ocupen espais de les Escoles Velles (Coral Nou Horitzó, Esbart i Geganters). S'ofereix l'ús de Can Soler però l'oferta es desestimada per considerar que per uns dies no fa falta. El mateix dia al vespre, aquestes entitats decideixen organitzar uns actes de protesta per "haver-nos quedat al carrer", i s'acorda portar-ho en secret. Així s'envia una nota de premsa l'endemà al matí però no s'informa a l'ajuntament fins a un quart d'una de la matinada del dissabte, dia en què es fa una manifestació.

Dijous dia 10 novembre
La regidora de cultura es reuneix amb les tres entitats i els hi diu que en cas de no poder-se aprofitar les Escoles Velles l'ajuntament ja té reservats dos locals més. S'acorda anar a veure'ls el proper dimecres dia 16. Mentrestant, tothom pot fer ús d'altres espais. Per tant, NINGÚ NO ES QUEDA AL CARRER. Ningú.

Dilluns dia 14 de novembre
Les tres entitats acorden en secret que no faran ni Caga Tió ni Pastorets, però que no ho notificaran a l'ajuntament fins passat el dia 16. És a dir, fins després d'haver vist el local que se'ls ofereix, i del que diran que no els va bé. (Una persona que no hi està d'acord, però que no es vol donar a conèixer, informa a la regidora de paraula i per e-mail).

Correu que la regidora Glòria Torner va rebre el dimecres 16, abans d'anar a veure els locals que l'Ajuntament ofereix a les tres entitats, i que ja se sabia que descartarien al·legant que no anaven béDimecres dia 16 de novembre
Efectivament, el dimecres dia 16 es van a veure els locals que l'ajuntament els ofereix, però no es dóna cap resposta fins el dia 24, en què anuncien que no faran cap activitat, al·legant que els locals que se'ls cedeix no són "adients".

L'equip de govern municipal es ratifica en les manifestacions ja fetes repetidament:

1. No és cert en absolut que aquestes entitats s'hagin quedat al carrer. SEMPRE han tingut una alternativa.

2. S'han ofert diverses possibilitats: Can Soler, l'Escola de Música i dos locals més que l'Ajuntament té reservats. En cap moment s'ha deixat ningú al carrer.

3. Actualment també tenen lloc per desenvolupar les seves activitats. L'ajuntament els hi proporciona espai de la mateixa manera que els hi ha proporcionat sempre, tota vegada que no en tenen de propi.

Sant Vicenç de Castellet té certament, un dèficit important en equipaments culturals. Però no és aquest l'únic dèficit que ha patit el nostre municipi. En els darrers 15 anys hi ha hagut dèficits d'enllumenat públic, de llocs de treball, de sol industrial, de xarxa de clavegueram, de parcs infantils, d'institut d'ensenyament, de voreres, de paviment als carrers, d'atenció a la gent gran, de seguretat viària per a vianants, de patrimoni, de residència d'avis, etc., a més, evidentment, d'equi¬pa¬ments culturals. Sant Vicenç ha anat corregint els dèficits d'una manera que es pot considerar acceptable perquè el municipi té vitalitat suficient per fer-ho i també ho farà amb els equipaments culturals.

Entre finals del 2002 i principis del 2003 es va dur a terme un procés de participació ciutadana en el que hi van intervenir un grup ampli de persones del municipi per plasmar allò desitjable per Sant Vicenç, les conclusions del qual es van traduir en un document dipositat a l'ajuntament. El pas següent i compromís adquirit per l'ajuntament, era elaborar una proposta d'actuació, cosa que no es va fer ni el 2003 ni el 2004 per causes que aquest govern ignora ja que encara no fa un any que governa, però si que s'ha fet el 2005 i ja està pràcticament acabat. Aquest document donarà pautes per la implantació d'equipaments culturals pel què fa a llocs i característiques, implantació l'haurà d'anar fent el municipi seguint el ritme que marquin les possibilitats reals i les prioritats dels seus representants.

Mentre no es disposi d'uns llocs satisfactoris per tota la població, hem de tenir paciència i adaptar-nos a les possibilitats existents. Així ho fa molta gent i així ho hem de fer tothom si el que volem és trobar solucions pràctiques als problemes puntuals que puguin aparèixer. Qualsevol persona del poble, no només les entitats, té dret a esperar una solució pels problemes que l'afecten, i qualsevol proposta de solució i fins i tot d'exigència pot discutir-se àmpliament si la voluntat és, efectivament, trobar solucions. Però si la voluntat és una altra, i mentre es parla en una taula s'estan preparant accions que tenen altres objectius, aleshores serà sempre molt difícil trobar solució a cap problema. I ho serà només perquè l'objectiu no és la recerca de solucions.

El govern municipal de Sant Vicenç ha donat opcions a aquestes tres entitats perquè puguin desenvolupar les seves activitats com les altres, i si cal buscar altres fórmules, les buscarem i les trobarem. La decisió final la tenen elles i són lliures de fer el què creguin més convenient sense que ningú els hi pugui recriminar res, excepte faltar a la veritat i amenaçar a la resta del poble amb privar-lo de festes. Per Nadal hi haurà festes perquè l'únic element imprescindible són els infants, i a Sant Vicenç n'hi ha milers. Encara que només sigui per respecte a ells, tinguem la festa en pau.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet