L'Ajuntament informa


UN PROJECTE ESPORTIU MUNICIPAL PER A SANT VICENÇ

La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sant Vicenç ha decidit que el gimnàs ubicat al Pavelló d'Esports esdevingui municipal. Els objectius d'aquest canvi són millorar la gestió de les instal·lacions, augmentar la seva rendibilitat econòmica i social; i oferir una proposta esportiva per a totes les edats.

La nova gestió municipal, amb monitors especialitzats i un coordinador tècnic (Toni Coll), també ha d'afavorir i dinamitzar la pràctica de l'esport com a eina de formació integral dels infants, joves, pares i mares i gent gran, desenvolupar programes i esdeveniments esportius d'interès local i fer d'aquesta pràctica un element de cohesió social i convivència ciutadana en un entorn intercultural.

Altres fites d'aquest projecte esportiu són coordinar l'Escola d'Iniciació Esportiva Municipal, promoure l'activitat física per millorar la qualitat de vida, oferir suport i assessorament mèdic a qui practiqui esport, contribuir a la formació permanent dels professionals de l'activitat física local, fomentar la participació ciutadana en la política municipal esportiva i donar suport a les entitats esportives de la localitat.

Les activitats van començar el passat mes de setembre i inclouen classes dirigides a adults (intensitats mitja-baixa, mitja-alta i alta), com estiraments, gimnàstica correctiva, tonificació i steps; i a infants i joves (Escola d'Iniciació Esportiva), com l'Escola del Moviment, Aprenem Jugant, multiesport i aeròbic.

L'Escola d'Iniciació Esportiva neix amb la finalitat d'impulsar la pràctica físico-esportiva entre la població infantil i juvenil i per fer front a les mancances detectades des de la regidoria d'Esports dins l'àmbit de l'activitat física i l'esport en la població.

Els principals objectius fixats per als usuaris d'entre 4 i 17 anys són:

- Crear hàbits de pràctica físico-esportiva en la població infantil i juvenil.
- Desenvolupar quantitativament i qualitativament la motricitat dels nois i les noies.
- Desenvolupar actituds de respecte envers els companys i les companyes, professorat, instal·lacions i material.
- Afavorir la integració social i les relacions de les persones a través de l'activitat física i l'esport.

ELABORACIÓ D'UN REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L'Ajuntament de Sant Vicenç ha constituït la Comissió Participativa com a òrgan de representació de la ciutadania, les associacions i els representants del consistori, on puguin treballar de forma conjunta per a l'elaboració del Reglament de Participació Ciutadana. La comissió està formada per l'alcalde, Valentí Carrera; un regidor o regidora de cada un dels grups municipals; un representant de cada una de les associacions de veïns; un representant de la Unió de Botiguers i Comerciants; quatre representants de les associacions inscrites al registre, que es triaran entre elles; fins a tres persones d'especial rellevància ciutadana, nomenades per l'alcalde; i fins a tres persones que vulguin participar-hi voluntàriament.

La participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania i principi inspirador de l'administració municipal, és una opció estratègica i estructural del consistori santvicentí i ha d'acompanyar les seves actuacions, especialment aquelles relacionades directament amb la qualitat de vida de la ciutadania i en tot allò que afecti la seva quotidianitat.

Amb la constitució de la Comissió Participativa i, posteriorment, el Reglament de Participació Ciutadana, es vol crear un mètode que doni resposta als reptes presents en aquest àmbit, promoure activament la participació i reflectir la pluralitat de realitats i sensibilitats que configuren Sant Vicenç. Fa uns anys, l'Ajuntament es va dotar del Consell de Participació Ciutadana, però no va acabar de funcionar, de manera que ara s'ha optat per orientar el desenvolupament dels processos participatius establint nous mitjans de relació i comunicació que es consolidin com a vies essencials per fomentar i garantir la participació a la localitat.

Pel què fa al reglament de Participació Ciutadana, el primer pas serà fer-ne un avantprojecte, que haurà de desenvolupar els aspectes més rellevants de la participació ciutadana i incloure els compromisos adquirits pel consistori amb la ciutadania per no només garantir la participació, sinó també promoure-la.

SANT VICENÇ CONEIX ELS SEUS VEÏNS

La regidoria de Serveis Socials i Ensenyament de l'Ajuntament de Sant Vicenç, la Biblioteca Salvador Vives Casajuana, l'IPA (Associació de Policia Internacional) i el col·lectiu d'immigrants de la localitat organitzen activitats de sensibilització adreçades a la població per tal que les diferents cultures es coneguin, no es generin recels i, en general, que la convivència millori.

Aquesta mútua coneixença es vol aconseguir, entre altres activitats, amb xerrades amb la participació d'immigrants, concretament del Marroc, Llatinoamèrica i la zona subsahariana. El cicle de tertúlies ja va començar el passat 17 de juny, amb el col·lectiu marroquí, que va ser un èxit de participació, amb l'assistència d'una seixantena de persones a la biblioteca municipal. Durant l'acte es va servir un piscolabis típic del Marroc i es va obrir un diàleg entre el públic i els participants sobre temes quotidians, que són els que realment preocupen, com el vestit, la dona, la llengua i la religió.

La última tertúlia va ser el 21 d'octubre, amb la cultura llatinoamericana; i les properes són el 18 de novembre, amb la cultura subsahariana; i el 16 de desembre, amb la catalana. Aquestes tertúlies estan obertes a tota la població que hi vulgui participar i tothom hi està convidat.

Una altra iniciativa, per part de l'ajuntament, és un projecte de voluntariat per l'aprenentatge de la llengua catalana, que coordinarà la biblioteca, i que consisteix en fer trobades setmanals entre una persona de Catalunya i una immigrant perquè aquesta última aprengui el català. Les persones que es vulguin presentar com a voluntàries s'han d'apuntar a la Biblioteca Salvador Vives Casajuana.

Des de la regidoria de Serveis Socials i Ensenyament es treballa per aglutinar totes les activitats en l'àmbit de la immigració que es realitzen des de diferents entitats i/o col·lectius de Sant Vicenç.

SERVEI DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

Sant Vicenç de Castellet disposarà a principis d'any del Servei de Mediació Comunitària, que té com a principal objectiu fomentar els drets de la ciutadania, la cultura de la pau i la convivència, però també per evitar que es repeteixin atacs contra la població immigrant.

El Servei de Mediació Comunitària és una assistència tècnica realitzada dins el marc de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i forma part de les actuacions que sobre mediació comunitària impulsen el Centre per a la Participació Ciutadana i el Centre per a la Innovació Local, de la Diputació de Barcelona, en col•laboració amb Les Heures, Fundació Bosch i Gimpera-Universitat de Barcelona.

L'Ajuntament planteja la necessitat de la creació del servei com una decisió política referida a la convicció municipal de la necessitat d'un model de participació ciutadana i convivència pacífica, tenint en compte el creixement demogràfic i urbanístic de la localitat. El Servei de Mediació Comunitària hauria d'atendre conflictes veïnals que afecten la convivència o relatius a la utilització dels espais mobiliaris públics, associatius i familiars, i hauria de col·laborar amb la xarxa de serveis socials, educatius, culturals, la Policia Local i el Jutjat de Pau. No intercedirà en conflictes familiars de separació i divorci ni quan una de les parts sigui el mateix consistori.

Els funcionaris de l'Ajuntament que normalment atenen el públic rebran fins a finals d'any la formació necessària perquè puguin detectar els ciutadans que poden necessitar aquest servei, que està previst que es posi en marxa a inicis del 2005, format per dos mediadors i un administratiu i en funcionament entre 10 i 16 hores setmanals.

D'altra banda, l'Ajuntament i el departament d'Interior de la Generalitat i Interior han iniciat un seguit d'actuacions per portar a terme un protocol per a la convivència intercultural consensuant mesures preventives i d'actuació immediata.

La mediació té, d'entrada, un efecte preventiu. A partir de la realitat de Sant Vicenç i tenint en compte les conclusions de l'estudi d'immigració realitzat des de Serveis Socials, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, així com també els resultats de les enquestes realitzades arrel d'agressions racistes ocorregudes en el municipi, la comissió per la convivència intercultural treballa per l'elaboració d'un programa preventiu pensant en les accions i recursos necessaris per apropar la població autòctona i immigrant. Els objectius són establir línies d'intervenció en l'àmbit de la convivència intercultural, potenciar el treball transversal dins de l'Ajuntament i potenciar el treball en xarxa amb els Mossos d'Esquadra, Justícia i la Policia Local. També s'ha cregut convenient treballat per l'elaboració de les línies d'actuació en casos d'urgència, és a dir, un cop s'hagi produït el conflicte, amb els objectius d'establir les línies d'actuació en casos d'urgència i establir línies d'actuació des del tractament judicial i penitenciari.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet