L'Ajuntament informa


SANT VICENÇ, CONTRA EL FUM I EL SOROLL

La regidoria de Medi Ambient de Sant Vicenç de Castellet, amb la col·laboració de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, va portar a terme aquest estiu una campanya de control de soroll dels ciclomotors i les motocicletes.
El lema de la campanya va ser "Si no reviseu la vostra moto, tots ho sentirem molt". El consistori va realitzar aquesta iniciativa per tal de conscienciar la gent que cal reduir el soroll de les motos per garantir el màxim respecte a les normes de circulació i a les normes mediambientals destinades a minvar l'impacte dels sorolls i les conseqüents molèsties que provoquen.

La campanya va ser realitzada per dos membres de la Policia Local, els quals podien sancionar i fins i tot immobilitzar els vehicles, segons la gravetat de la infracció. Es van passar tríptics a tot el poble avisant de la campanya.

En quant els resultats, es van realitzar 22 proves, de les quals 15 no van superar els límits de sorolls establerts. A més, es van realitzar 6 proves voluntàries, de tres persones diferents. A la primera prova, totes tres superaven els límits, mentre que a la segona prova els tres es trobaven dins els límits establerts.

A l'octubre es realitzarà la campanya antifums (del 18 al 22 d'octubre), que mesurarà les emissions de fum dels vehicles, i es farà també conjuntament amb la diputació de Barcelona. El principal objectiu és conscienciar els conductors de la necessitat de mantenir els cotxes en condicions, tant per evitar la pol·lució com per estalviar combustible.

La campanya té el lema "Si reviseu el vostre vehicle, estalviareu energia i tots respirarem millor" i es realitzarà en una estació cedida per la Diputació i que estarà instal·lada a la plaça de la Generalitat als matins, de 2/4 de 10 a 2/4 d'1 del matí. La Policia Local controlarà les emissions, aturarà aleatòriament els vehicles i els farà una prova in situ amb un aparell homologat. Els que superin els nivells permesos seran sancionats de manera condicionada al fet que en un termini d'uns quants dies solucionin el problema en un taller.

MILLORAR L'ÈXIT ESCOLAR

Els municipis del Bages Sud i la Diputació de Barcelona han iniciat un projecte per millorar l'èxit escolar dels infants i joves en edat d'estudiar. El projecte consta de dues parts: la primera és una diagnosi de la realitat de la zona i la segona, estudiar i decidir les línies d'intervenció per al Bages Sud i per a cada municipi que el formen.

La diagnosi, que elaboraran tècnics de la diputació, està previst que es finalitzi entre els mesos d'octubre i novembre d'enguany.

Cada ajuntament decidirà després quines actuacions portar a terme a partir de taules territorials. A Sant Vicenç, aquesta està formada per les escoles públiques i concertades, les seves AMPA, els equips d'atenció primària (EAP), inspecció, la Biblioteca, el Consorci de Formació i Iniciatives, l'Escola de Música, el Punt d'Informació Juvenil, Serveis Socials, la psicòloga municipal i les regidories de Serveis Socials i Ensenyament.

Aquest projecte pot potenciar recursos que es consideren interessants i que no existeixen actualment a la zona.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet