L'Ajuntament informa


TOTS ELS GRUPS POLÍTICS DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET APROVEN UNA MOCIÓ CONSENSUADA SOBRE EL 25È ANIVERSARI DELS AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS


El 3 d’abril de 1979 van tenir lloc les primeres eleccions municipals desprès del franquisme. S’han complert, doncs, vint-i-cinc anys d’ajuntaments democràtics al conjunt de ciutats i pobles de Catalunya i de l’Estat, una fita que el conjunt de forces polítiques representades al consistori de Sant Vicenç de Castellet han volgut celebrar.

Fotografia del primer equip de govern santvicentí després del franquisme l'any 1979.
D'esquerra a dreta i drets: Josep Golsa, Joan Massafret, Isidre Costa (+), Manel Lluís Tatjé, Josep Gomáriz, Valentí Carrera, Julio Tort i Martí Muns.
D'esquerra a dreta i ajupits: Joan Llobet, Daniel Pous, Menna Bonvehí, Joan Segura i Marcelino Romo (+).

L'actual equip de govern va aprovar una moció consensuada sobre els 25 anys dels Ajuntaments Democràtics.
D'esquerra a dreta i drets: Maria Àngels Casals, Antoni Guardiola, Valentí Carrera (alcalde), Joan Montsech, Josep Sanjuan, Glòria Torner, Vicenç Sáez, Magí Giralt.
D'esquerra a dreta i ajupits: Marcel Puig, Pere Anton Llovet, Lluís Oliveras i José Manuel Serrano. Falta Montserrat Casas. FOTO JORDI LARGO

Cliqueu a sobre de les fotos per ampliar-les

Per això, tots els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet han consensuat i aprovat una moció sobre el 25è aniversari dels Ajuntaments democràtics per impulsar i adherir-se a totes les activitats previstes en aquesta commemoració; participar en totes les activitats previstes en la redacció d’un nou Estatut per a Catalunya; fomentar la participació ciutadana en el municipi amb aquesta finalitat; ser presents a totes les instàncies on es discuteixi sobre la reforma del règim legal municipal i del seu finançament; reconèixer i agrair la tasca duta a terme per tots els regidors i regidores que han estat presents en el consistori santvicentí, com a legítims representants de la ciutadania; reafirmar el seu compromís amb el sistema democràtic, garantia de les llibertats individuals i col·lectives i marc dels drets i deures dels ciutadans, i reivindicar el paper dels ajuntaments en la seva consolidació i en les millores o modificacions que s’hi escaigui plantejar; i, per últim, traslladar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.

La moció explica que els comicis de l’abril del 1979, precedits per la Constitució i les eleccions generals que hi van seguir, i juntament amb l’Estatut aprovat el mateix 1979 i les eleccions autonòmiques de 1980, van configurar l’inici d’una nova època en la vida política i social de Catalunya i de la resta d’Espanya. Afegeix que ha estat una etapa caracteritzada per la recuperació de les llibertats, la normalització del sistema democràtic i l’enfortiment de la convivència en un marc de pluralitat i al mateix temps per un procés de modernització i transformació en tots els ordres, la valoració del qual és clarament positiva.
Els ajuntaments han contribuït a la normalització i a l’ús social de la llengua catalana, reivindicant la cultura i els nostres drets com a eixos articuladors del nostre poble i territori. Des dels ens locals, afegeix la moció, com administracions de proximitat, s’ha hagut de fer front moltes vegades a problemàtiques diverses, sense els corresponents recursos financers. És hora de reconèixer que, malgrat un marc competencial insuficient s’ha fet una gran feina. Alhora, també pertoca reivindicar la necessitat d’un nou finançament per als ajuntaments. Els ens locals, conclou, han d’exigir al Parlament de Catalunya que exerceixi la seva competència en matèria de règim local i que pugui distribuir la seva participació en els ingressos de l’Estat d’acord amb la seva població.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet