El Breny pregunta


ENTREVISTA A VALENTÍ CARRERA i VILA (II)
Alcalde de Sant Vicenç de Castellet

El passat mes de juliol-agost vàrem començar una interessant entrevista al nou alcalde de Sant Vicenç de Castellet que ens va ser impossible encabir-la tota en un mateix número (vegeu número 289 d'El Breny). Finalment i després de molts esforços, publiquem la segona part d'aquesta entrevista a l'alcalde Valentí Carrera que no dubtem que serà de l'interès de tots els santvicentins.

Quines són les prioritats globals del nou equip de govern?

Si es refereix a la urbanització de carrers i places, realment no queda massa per fer, si ho comparem amb els anys 80, durant les passades legislatures s'ha anat reduint aquest dèficit. Queden els carrers del sector nord i algun de la Farinera i també l'enllumenat d'aquest mateix sector, el col·lector de la Balconada, que sens dubte quedaran fets en aquesta legislatura. Altres qüestions en las quals hi ha d'intervenir altres administracions, també ens preocupen, i molt, com ara el desdoblament de la C-55 i els nous accessos a Sant Vicenç. Si la referència urbanística és més amplia, llavors sí que queda molt per fer: s'ha de revisar el Pla General d'Urbanisme, i això vol dir una feinada... però que també confiem deixar-ho enllestit en aquesta legislatura.

Les prioritats de l'equip de govern són les següents:

• Resoldre definitivament els accessos a Sant Vicenç.
• Canalització de la Riera de Castellet i reordenació del sector de la Farinera.
• Desenvolupament dels polígons industrials.
• Adequació, millora i construcció de nous equipaments esportius.
• Construcció d'un nou Centre d'Assistència Primària.
• Ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç fins a Sant Pere de Vallhonesta.
• Resoldre els usos de Can Soler, antiga Tèxtil Montserrat (recentment adquirida per l'ajuntament), terrenys de RENFE i d'altres espais que puguin passar a propietat municipal.

Evidentment que en aquesta relació s'hi poden afegir aquells temes puntuals que puguin sorgir al llarg de la legislatura i fer notar que l'enumeració de les prioritats que he esmentat, no significa cap ordre en concret. Cada qüestió dependrà en gran mesura de la disponibilitat d'altres administracions i també la del propi ajuntament.

Tradicionalment la promoció de Sant Vicenç s'ha fet pensant tan sols en les seves possibilitats industrials o comercials, però el municipi té també grans possibilitats culturals o, fins i tot, turístiques. Es pensen potenciar també aquests aspectes?
Des del Departament de Promoció Econòmica, es treballa per potenciar degudament els sectors turístics i culturals. Comptem amb l'ajuda d'una tècnica especialista del Consorci i hem posat em marxa un programa de recopilació i recuperació de tot el patrimoni santvicentí, ja sigui cultural, arquitectònic o paisatgístic. Evidentment que no només volem créixer industrialment, sinó també en l'aspecte turístic, cultural i humà.

Sense deixar l'àmbit de la cultura, l'espectacle de cloenda del Mil·lenari va donar lloc a un sentiment especial d'autoestima, de confiança, que algú va anomenar "l'esperit del Mil·lenari". Des de l'Ajuntament com es pot ajudar a què aquest sentiment perduri i es potenciï?
Sense deixar-nos portar per sentiments paternalistes, des de l'ajuntament cal tractar les entitats amb respecte: escoltant, compartint, assessorant i ajudant econòmicament i logística, en tot allò que sigui possible. Els pojectes han de sorgir des de la base, des de baix i l'ajuntament els ha d'assumir com a propis, quan es demostri la seva viabilitat.

Les tendències migratòries actuals han configurat a Sant Vicenç, com a tot arreu, un panorama social d'una gran varietat que, en ocasions i més en aquests últims mesos, ha derivat en conflictes de caire xenòfob o racista. Quines polítiques socials i d'integració pensa impulsar el nou Ajuntament?
Mitjançant el Consorci de Formació del Bages Sud i a iniciativa de la Regidoria de Serveis Socials, s'estan portant a terme diverses accions per tal de que la integració dels nouvinguts sigui efectiva i s'estan projectant d'altres actuacions per reforçar encara més els cursos i tallers que actualment portem a terme. Per altra part i en col·laboració amb el Departament de Justícia i el d'Interior, s'ha endegat un estudi per crear la figura del mediador entre diverses comunitats.

Els darrers incendis forestals d'aquest estiu passat han posat de relleu la fragilitat de l'entorn natural del municipi. També els abocaments i la pressió industrial i urbanística posen en seriós perill espais d'alt interès natural com els cursos fluvials o les Muntanyes Russes. Com es poden conjugar els interessos econòmics i mediambientals a Sant Vicenç?
Els interessos econòmics i mediambientals només poden conjugar-se amb racionalitat. Ens hi ajudaran els acords presos en el darrer Ple Municipal: l'adhesió a la Carta d'Aalborg i al Programa de l'Agenda XXI. Així mateix, ens hem adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la qual cosa ens permetrà fer una auditoria mediambiental de tot el poble, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Parlem de vostè, faci'ns un esbós ràpid de l'autoretrat de Valentí Carrera? Aficions, conviccions... què més el motiva del repte que acaba d'assumir?
No n'he fet mai cap d'autoretrat, vol dir que no sé si me'n sortiré: m'agrada la música, principalment la clàssica i la coral. M'agrada conversar amb la gent, però sobretot, escoltar. Escriure, quan em vaga... ara quasi només puc escriure sobre temes municipals o polítics i no sé si amb encert o no. Conduir també m'agrada, deu ser per la meva professió, encara que cada dia és més arriscat. La natura en el seu estat pur, també cada cop més difícil d'admirar. La intimitat, massa escassa, la valoro molt i m'agrada gaudir-ne, la qual cosa no s'ha de confondre amb la soledat. I l'Amistat i la Fidelitat, així, amb lletres grosses. Si hem de parlar de conviccions... penso que en tindríem per estona, però com que l'entrevista va dirigida a l'alcalde, intentaré deixar-ho molt clar en l'aspecte polític: com a republicà els principals valors pels quals em regeixo són, la llibertat, la igualtat i la fraternitat o dit d'altra manera, un respecte total i absolut a les persones respectant tots els seus drets i deures. En l'aspecte de país, de casa nostra: també el reconeixement i respecte total i absolut de la identitat de Catalunya, amb tot el que això comporta.

I sobre el Sant Vicenç que té a la memòria, què ens pot dir? Quins records té del poble durant la seva infantesa, quins moments de la història local l'han marcat més profundament, que l'enamora i què el desespera del seu poble?
A la memòria de la infantesa m'hi han quedat unes imatges molt concretes: la canalla jugant per carrers i places, el ressò de les sirenes de les fàbriques, la gent prenent la fresca al carrer i les portes de cada casa obertes de bat a bat i les espelmes enceses en temps de restriccions. Em recordo de quan es va començar a construir en nou col·legi de les Germanes Dominiques, allà lluny, fora del poble. L'aparició del primer llibre sobre Sant Vicenç o els camions de Can Moll, descarregant tones de llet, mantega i formatge americà. Estic enamorat del meu poble perquè és allà on he nascut, no és massa bonic, però és el meu, i per la seva gent, els santvicentins nous i vells que m'han ensenyat a estimar-lo. Em desesperen les vies dels trens, les carreteres, el riu i el planejament industrial, tot tan necessari però alhora massa “trencador” del panorama residencial i urbà del nostre poble.

Per acabar, posem-nos a imaginar, com és el Sant Vicenç que somnia Valentí Carrera?
Jo somnio en un Sant Vicenç desenvolupat al màxim, amb totes les necessitats cobertes, tan les materials com les espirituals, individualment i col·lectivament.

Moltes gràcies pel temps que ens ha dedicat i molta sort en aquesta nova etapa al capdavant de l'Ajuntament de Sant Vicenç.

ASSOCIACIÓ CULTURAL COL·LECTIU EL BRENY

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet