CFI Bages Sud


LA TRANSICIÓ DE L'ESCOLA AL TREBALL SERÀ MÉS FÀCIL PER ALS ALUMNES DE L'IES CASTELLET

Josep Roca, M. Àngels Casals, Josep Manel López i Cristina González en l'acte de signatura del conveni per a l'execució del programa de transició de l'escola al treball a l'IES Castellet de Sant VicençL'IES Castellet i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet han arribat a un acord perquè el centre educatiu compti amb un programa d'acompanyament dels alumnes d'ESO en el seu procés d'incorporació al món del treball. El programa inclou activitats d'orientació individual i grupal i serà gestionat per tècnics del Consorci del Bages Sud. El conveni de col·laboració es va signar ahir, 12 de novembre. Van ser presents a l'acte Josep Manel López i Josep Roca, Director i Cap d'Estudis respectivament de l'IES Castellet, Maria Àngels Casals, regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, i Cristina González, gerent del Consorci del Bages Sud.

Aquest programa de transició de l'escola al món del treball s'adreça al conjunt d'alumnes d'ESO, tot i que fa una atenció especial als que es troben en els dos darrers cursos i estan a punt de complir l'edat laboral. Aquest és un col·lectiu heterogeni, integrat per persones amb situacions i problemàtiques molt diverses. Els responsables de l'institut constaten que un 20% dels estudiants que es matriculen a 4t d'ESO expressen la seva voluntat de deixar els estudis en acabar el curs. A ells, s'adrecen les activiitats d'orientació grupal del programa. Tenen com a objectiu donar a conèixer als joves adolescents aspectes diversos sobre el món del treball: drets i deures dels treballadors, condicions laborals associades a diferents llocs de treball, opcions professionals a les quals poden optar... Sovint es complementen amb visites a empreses i entrevistes amb treballadors que han seguit itineraris d'aprenentatge de l'ofici en el propi lloc de treball. S'organitzen tres grups d'orientació cada curs acadèmic, de durada trimestral. Anualment, hi participen un total de 15 alumnes.

D'altra banda, més de la meitat dels alumnes segueixen amb normalitat el ritme d'aprenentatge fixat per l'institut. En acabar el 4t d'ESO, però, els apareixen dubtes sobre el seu futur. Tenen clar que volen continuar estudiant però tenen por d'equivocar-se en la tria. Les entrevistes d'orientació professional individual que preveu el programa s'adrecen a aquest col·lectiu. Al cap de l'any, es preveu atendre un total de 50 alumnes a través d'aquesta acció.

Finalment, es detecta un percentatge reduït d'alumnes que deixen l'institut, tot i que no han finalitzat l'escolarització obligatòria. Un 3% són els que compleixen l'edat laboral sense haver acabat l'ESO perquè han repetit algun curs o perquè compleixen l'edat a primers d'any. Els casos que es detecten a temps es deriven a les accions grupals. També hi ha un 2% de l'alumnat que fa absentisme, independentment de l'edat. Sovint, provenen de famílies desestructurades. En aquests casos, són els serveis socials que fan suport per fer el seguiment d'aquest col·lectiu.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet