L'Ajuntament informa


1. EL BISBAT DE VIC CEDEIX EL TURÓ I L'ERMITA DE CASTELLET

2. INSTAL·LACIÓ DE JOCS I SERVEIS AL SOLAR DELS "CATALANS"

3. EL PLE MUNICIPAL ACORDA FER UNA OFERTA PER COMPRAR LES ACCIONS DE LA SOCIETAT ATENEO S.A.

4. ELS CARRERS A TOCAR LES VIES DEL TREN, TOTALMENT URBANITZATS

5. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ ESPORTIVA

6. CONVENI PER TRASLLADAR EL TRANSFORMADOR DE LA FARINERA


EL BISBAT DE VIC CEDEIX EL TURÓ I L'ERMITA DE CASTELLET

Mn. Miquel Codina, el Bisbe de Vic Josep Maria Guix, l'Alcalde Joan Montsech i la Regidora Glòria Torner en el moment de la signatura del conveni de cessió de Castellet al poble de Sant VicençEl dijous 13 de març a la tarda l'alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Joan Montsech, i el bisbe de Vic, Josep Maria Guix, van signar el conveni de cessió del turó, l'ermita i la torre de Castellet. L'acte es va fer a les sis de la tarda a l'Ajuntament. L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va acceptar la cessió del turó, l'ermita i la torre de Castellet dels que fins ara era titular el Bisbat de Vic. Aquesta era una vella reivindicació ja que de Castellet prové l'origen del municipi de Sant Vicenç ja fa més de mil anys.

Tot i no tenir-ne la titularitat, l'Ajuntament ha fet en els darrers anys diverses obres de rehabilitació de la torre, l'ermita i d'arranjament de l'entorn. S'han sanejat els talussos del turó fent-ne una base amb formigó projectat i mallat, relligat a la part superior de la muntanya amb ancoratges. Això calia fer-ho per que la base del turó de Castellet està formada per grans roques on els darrers anys s'hi havien format grans esquerdes que feien perillar la seva estructura i la de les construccions. La torre medieval ja va ser restaurada i ara s'estan acabant les obres de restauració de l'ermita que presentava algunes esquerdes i anomalies que la posaven en perill. El projecte de remodelació de Castellet preveu convertir tot l'entorn en un espai de lleure. És per això que l'actuació contempla també fer unes escales per accedir-hi, enjardinar la zona i posar bancs. A més hi ha en marxa un projecte per il·luminar el conjunt arquitectònic. Totes aquestes actuacions han anat a càrrec de l'Ajuntament amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.


INSTAL·LACIÓ DE JOCS I SERVEIS AL SOLAR DELS "CATALANS"

El solar on s'havien instal·lat les “cargoleres” abans de construir l'Institut i que és propietat privada de “Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya” podrà ser utilitzat per activitats públiques. La Generalitat ha autoritzat a l'Ajuntament a fer-ne ús, mentre el govern català no decideixi fer-ne cap altre cosa.

Així, momentàniament s'hi ha instal·lat una cistella de bàsquet, una taula de ping-pong, bancs, arbres i un "pipican". El “pipican” és un recinte tancat, on qualsevol persona hi pot portar el gos perquè pugui córrer lliurement i fer les seves necessitats fisiològiques. A l'interior del “pipican” hi ha arbres, bancs, un dispensador de bosses de plàstic per recollir els excrement dels gossos i una paperera per a llençar després aquestes bosses.

D'aquesta manera es proporciona als propietaris de gossos un lloc on els seus animals puguin fer les seves necessitats sense que després hagin de quedar escampades pel terra dels carrers o de les voreres.


EL PLE MUNICIPAL ACORDA FER UNA OFERTA PER COMPRAR LES ACCIONS DE LA SOCIETAT ATENEO S.A.

Els regidors Pere Díez i Dolors Alonso van fer una proposta al Ple Municipal per tal que l'Ajuntament es dirigeixi formalment als representants de “Ateneo de San Vicente de Castellet S.A.” i faci una oferta de compra de les accions de la societat.

Els dos regidors van fonamentar la seva proposta en el fet que l'Ajuntament tingui negociacions obertes des de fa molt temps amb els titulars de la societat sense arribar a cap acord, mentre l'edifici es va degradant contínuament convertint-se en un perill públic. Per aquesta raó proposen que l'Ajuntament faci una oferta d'adquisició de les accions i també que els tècnics municipals facin un informe de l'estat que es troba l'edifici “Ateneu” de la plaça Clavé.

La proposta va ser aprovada només amb els vots a favor de PSC i CiU, ja que ERC va votar en contra d'aquesta proposta.


ELS CARRERS A TOCAR LES VIES DEL TREN, TOTALMENT URBANITZATS

Els carrers Manresa, Mura, Cardener i Estación han quedat definitivament urbanitzats. Les obres han consistit en la construcció de les corresponents xarxes de desguassos, llum elèctric i subministrament d'aigua, a més de les voreres i el pavimentat dels carrers.

A diversos llocs s'han construït passos per a vianants que a la vegada serveixen com a elements reductors de la velocitat ja que actuen com petits obstacles per al trànsit motoritzat..

Al carrer Mura s'ha guanyat un espai a la via del tren. Una part ha estat destinat a jardí i una altra a la construcció de zones d'aparcament.

 


PROCÉS DE PARTICIPACIÓ ESPORTIVA

Davant del bon resultat del procés participatiu realitzat l'any passat en l'àmbit cultural, des de l'Ajuntament s'ha apostat per la continuïtat de les pràctiques participatives en el nostre municipi. Per a dur a terme aquest nou procés tornem a comptar amb la col·laboració d'un grup de sis persones del Postgrau de Participació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat Autònoma de Barcelona. El procés participatiu tindrà un doble vessant.

Enguany proposem iniciar un nou procés participatiu obert al conjunt de tota la població i entitats en l'àmbit esportiu amb la voluntat final de definir un Pla Esportiu Municipal a Sant Vicenç de Castellet.. Per tal d'iniciar el procés fa uns dies es va presentar el projecte del procés. Ara ens trobem en la primera etapa encaminada a la formulació del que els tècnics anomenen un diagnòstic sobre la situació tant dels equipaments com de les entitats esportives des d'on es parteix. En aquesta fase es tracta de recollir informació estadística i documental i fer les primeres entrevistes amb persones i entitats. A partir d'aquí s'iniciarà un procés semblant al que l'any passat es va fer amb l'entorn cultural del poble.

El procés de l'any passat va permetre analitzar diferents aspectes de la vida cultural santvicentina, tant pel que fa a l'associacionisme cultural com a les infrastructures que es voldrien per Sant Vicenç de Castellet. El document resultant, obre les portes a aprofundir aquest procés de participació per anar configurant entre tots algunes de les propostes recollides, entre elles dotar al municipi d'un espai de diàleg, de discussió i de coordinació entre totes les entitats, la ciutadania i l'Ajuntament. Per això aquest any volem impulsar algunes pràctiques participatives que ens ajudin a definir aquest punt de trobada.

 


CONVENI PER TRASLLADAR EL TRANSFORMADOR DE LA FARINERA

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i FECSA ENDESA signaran properament un conveni per traslladar l'antic transformador de la Farinera. Es va aprovar la redacció definitiva del conveni que a més contempla també la ubicació del nou transformador que s'ha de construir. El nou emplaçament d'ambdós transformadors s'ha hagut de negociar també amb el propietari dels terrenys on l'Ajuntament començarà en breu les obres d'adequació per a que FECSA ENDESA pugui construir les casetes que els han de protegir. Després dels aiguats que va patir Sant Vicenç de Castellet l'any 2000 es va veure la necessitat de traslladar el transformador de la Farinera fora del pas de l'antiga riera.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet