L'Ajuntament informa


1. L'AJUNTAMENT RECORRERÀ EL NOU SISTEMA TARIFARI DELS FGC

2. ES DONEN PER DEFINITIVAMENT TANCATS ELS COMPTES CORRENTS A FAVOR DELS DAMNIFICATS DE L'AIGUAT

 


L'AJUNTAMENT RECORRERÀ EL NOU SISTEMA TARIFARI DELS FGC

La implantació del nou model de bitllets integrats, que combina l’ús del ferrocarril amb el del metro de Barcelona i línies d’autobusos, ha resultat clarament lesiu per les persones de Sant Vicenç de Castellet i de tot el Bages sud. Els nous preus resultants dels Ferrocarrils de la Generalitat, han patit un increment que va més enllà del doble, amb tot el que això representa pels usuaris habituals del ferrocarril entre el nostre poble i Manresa.

El bitllet senzill passa de 125 ptes. a 240 i desapareix la possibilitat d’agafar anada i tornada. Els abonaments per 10 viatges passen de valer 865 ptes. a 1.800. Els efectes d’aquest increment no resulten negatius només per l’economia domèstica de la gent que agafa el tren, sinó que estimula tothom a utilitzar el transport privat i a abandonar el públic, justament el contrari d’allò que, segurament, es buscava en implantar el nou sistema de tarifes.

La ciutadania del Bages sud en resulta fortament penalitzada, motiu pel qual l’Ajuntament es proposa, junt amb els de Monistrol, Castellbell i Manresa, seguir totes les vies per tal que això es corregeixi.


ES DONEN PER DEFINITIVAMENT PER TANCATS ELS COMPTES CORRENTS OBERTS A FAVOR DELS DAMNIFICATS DE L'AIGUAT

Per tal de recollir ajuts econòmics per les persones que van patir danys arran de l’aiguat del 10 de juny de l’any passat, es va obrir un compte a Caixa Manresa i un altre a Caixa de Pensions. La resposta solidària va ser positiva, tant de gent del poble com de fora, i en un període aproximat de dos mesos es van recollir 3.014.656 ptes. de les quals, 2.660.000 es van repartir en dos pagaments: un al juliol i un altre a l’agost. En aquest import s’hi inclou la part rebuda del festival solidari que es va celebrar a Sant Vicenç promogut per Regió-7, Caixa Manresa i el propi ajuntament santvicentí. Aquests diners es van repartir segons propostes elaborades pels serveis socials i l’Associació de Veïns de La Farinera propostes que després rebien el vist i plau de la Comissió de Seguiment, formada per representants de les AAVV de La Farinera, l’AV de Cal Xesc i de tots els grups polítics de l’ajuntament.

En acabar l’any, i tota vegada que des del 15 de setembre no hi ha hagut cap nou ingrés en aquests comptes, l’ajuntament ha decidit donar-los per definitivament tancats i repartir l’import residual que encara quedava en aquests comptes i que sumats, ascendia a la quantitat de 353.747 ptes., les quals varen ser repartides a proposta dels Serveis Socials municipals en cinc ajuts de 50.000 ptes i un de 103.747 ptes. Tant l’AV de La Farinera com els representants municipals de CiU i ERC han estat informats d’aquest darrer repartiment i del tancament dels comptes. 

Coincidint amb el final de l’any i amb el procés de tancament progressiu de comptes, l’ajuntament està acabant un balanç econòmic de les despeses i els ingressos generats directament per l’aiguat. Balanç que no serà definitiu tota vegada que encara no ha sortit el decret de Madrid que regularà els ajuts que poden rebre les administracions i no es coneix quins ajuts rebrà l’ajuntament pels danys soferts en les infraestructures públiques. El balanç d’aquests comptes estarà acabat a finals de mes, data en que es preveu reunir la Comissió de Seguiment per donar-ne compte.

L’Ajuntament publicarà mes endavant una més complerta informació de tots els aspectes econòmics derivats de l’aiguat. Mentrestant, vol repetir una vegada més el seu agraïment a totes les persones, empreses, col·lectius i institucions que han donat el seu suport als afectats per l’aiguat de l’any passat a Sant Vicenç de Castellet.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet