Cartes a El Breny


1.
LA FAMÍLIA D'EN GERMINAL GRIÑÓ I PUBILL

2. EL NOI DE CAL GRIÑÓ

3. AV LA FARINERA

4. AL·LEGACIONS DEL SR. JAUME DALMAU I LÓPEZ A LES PROPOSTES DEL NOU ACCÉS A SANT VICENÇ DE CASTELLET DES DE LA C-1.411

 


LA FAMÍLIA D'EN GERMINAL GRIÑÓ I PUBILL

Davant la impossibilitat d'agrair personalment a tothom les mostres de condol rebudes, la família d'en Germinal Griñó i Pubill vol manifestar la seva gratitud pel recolzament rebut.


EL NOI DE CAL GRIÑÓ

La família i els seus íntims de molts anys, quan ens referíem al Germinal dèiem "EL NOI".

Els que el coneixien poc, només en coneixien una petita part de la seva personalitat, i és per a aquests que especialment escric aquestes ratlles. El Germinal va ésser un home lleial al seu entorn i fidel a les seves conviccions, en ressaltava la seva humanitat, i encara que aparentment no ho semblava, també era tolerant i generós. Som molts els que en podem donar constància.

La meva opinió, forjada amb unes relacions d'amistat de molts anys, coincidirà amb la d'aquells que també l'apreciaven.

Amic Germinal, descansa en pau.

Jaume Dalmau (per tu, Jaumet)


AV LA FARINERA

Benvolguts amics i amigues:

La Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet i l'Associació de Veïns de la Farinera com a organitzadors del partit de bàsquet del 17 de setembre "Pro-damnificats dels aiguats del 10 de juny del barri de la Farinera" entre els equips de Futbol Club Barcelona i el Bàsquet Manresa, volem agrair públicament tot el suport rebut tant humà com material dels veïns/es de Sant Vicenç de Castellet, de Manresa, del Bages i de Catalunya en general, ja que així es va poder constatar tant en els dies de preparació com en el mateix dia del partit.

Els organitzadors ens vàrem proposar un gran repte en organitzar un partit de bàsquet d'aquestes característiques, en tot el que suposava de preparació humana com material, per tal de que el resultat econòmic final fos el més positiu possible per a les necessitats a que es destinaven. L'únic ingrés que teníem era de la venda d'entrades (995.000 ptes.) i de la rifa de números per a les samarretes (297.250 ptes.), descomptades les despeses ( 5 plaques d'agraïment als col·laboradors 30.000 ptes), queden netes pels damnificats de la Farinera 1.222.250 ptes. Creiem que hem aconseguit el que ens proposàvem, ja que supera en escreix les previsions inicials.

Tot i que la magnitud de la tragèdia humana i moral no es podrà arranjar mai, pensem que el recolzament que tenim de tothom cap el nostre barri és un fet que no es pot oblidar mai. Esperem no haver d'organitzar més actes d'aquest tipus, ja que voldria dir que els qui tenen la responsabilitat per respondre dels danys que hem patit ho han fet, malgrat tot la Farinera ha demostrat que està viva.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE LA FARINERA.


AL·LEGACIONS DEL SR. JAUME DALMAU I LÓPEZ A LES PROPOSTES DEL NOU ACCÉS A SANT VICENÇ DE CASTELLET DES DE LA C-1.411

Havent assistit a l'exposició publica, que el passat dia 26 de setembre es va celebrar a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, en relació a les tres propostes del NOU ACCÉS A SANT VICENÇ DE CASTELLET, des de la C-1411, presentades pel Departament de Política Territorial de i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, procedeix a exposar les següents AL·LEGACIONS:

1. L'alternativa que porta el nº 1. Per experiència dels meus avantpassats i la meva, cal dir que no és viable per ésser clarament inundable al seu pas per sota la via dels Ferrocarrils de la Generalitat.

2. L'alternativa que porta el nº 2, semblant a la nº 1, si bé aparentment no és inundable, té la problemàtica d'accedir des de San Vicenç a la C-1411 a través dels carrers interiors del polígon industrial Pla de les Vives i pels que des de la C-1411 vinguin de Manresa hagin de fer el mateix per entrar a la població, ja que la hipotètica entrada a través del barri de la Farinera és impensable. Tot això agreujat pels vehicles de gran tonatge que de segur crearien problemes.

3. Pel que fa a l'alternativa nº 3, d'entrada es veuen clarament pels residents a Sant Vicenç, tres problemes:

a) No contempla sortida en direcció Manresa.
b) Es veu aparatosa i cara.
c) Té l'inconvenient que no té continuïtat d'artèria cap a la carretera del Pont de Vilomara, mentre no es faci un pont sota la via de la RENFE.

Per tot l'exposat, aportant com a condició ètica que els meus avantpassats han estat sanvicentins de "pro" i que el qui subscriu ha apostat per crear una indústria (llocs de treball) a Sant Vicenç de Castellet, amb el major respecte i consideració es veu amb el dret d'aportar els següents SUGGERIMENTS:

En el cas de l'alternativa nº 2, s'hauria d'estudiar un bucle per a passar d'una banda a l'altra de la C-1411 afectant terreny del polígon industrial Pla de les Vives, sense haver d'accedir als carrers interiors del Polígon. Aquest suggeriment, no és el que resol la problemàtica d'accés a la C-1411 des de San Vicenç, seria en tot cas un remei parcial.

L'accés a la C-1411 des de San Vicenç s'ha de contemplar des de la importància que té la interconnexió del Bages sud en el sentit que el creixement natural de San Vicenç és en direcció nord cap als municipis de Castellgalí i del Pont de Vilomara.

Per això, un pont que a l'alçada dels Dos Rius connectés amb la carretera del Pont de Vilomara i amb el bucle de Castellgalí donaria una viabilitat perfecta a aquesta zona del Bages, interconnectant Sant Vicenç de Castellet, Castellgalí, polígon industrial de Boades, el Pont de Vilomara i Manresa a través de la C-1411 amb accessos diàfans i lliures dels perills afegits que suposa passar per zones conflictives del nucli antic de Sant Vicenç de Castellet.

Per tot el que s'ha exposat i suggerint el que subscriu.

DEMANA

Que es tinguin en compte per part del Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i el Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya, al·legacions que espera s'hagin fet en forma i termini correctes.

Sant Vicenç de Castellet, a sis de setembre del dos mil.

JAUME DALMAU I LÓPEZ 

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet