El Club dels Poetes


Coincidint amb el vint-i-cinquè aniversari d´ EL BRENY, aquesta secció es vol afegir a la celebració de tan grata efèmeride, fent un breu recort i alhora un modest homenatge en el centenari del seu naixement a JOAN OLIVER, mes popularment conegut per PERE QUART, que va néixer a Sabadell el 29 de novembre del 1.899.

De la seva biografia i obra la podreu trobar abastament en qualsevol biblioteca o llibreria. Es un dels cinc poetes catalans més importants del segle XX i la seva poesia és probablement la més original de totes amb una sèrie de poemes jocosos i satírics en els quals mostra una vella maestria versificadora i conceptista.

Com a mostra del seu talent satírico-jocós trancrivim íntegrament una de les seves poesies més celebrades i que diu així:

Déu

I tu, que vols?
Jo

Doncs jo sols vull
-ei, si pot ser-

Un poc de fam
i un xic de pa.
Un poc de fred
i un poc de foc
.
Un xic de son
i un poc de llit.
Un xic de set
i un poc de vi
i un poc de llet.

I un poc de pau.

Un poc de pas,
Un poc de pes
I un poc de pis.

I un xic de niu.

Un xic de pic
I un poc de pac
-o un xic de sou
i un xic de xec.

I un poc de sol
i un poc de sal.
I un poc de cel.

Un xic de bé
I un xic de mal.
Un poc de mel
i un poc de fel.

I un poc de nit
i un xic de por,
i un poc de pit
i un xic de cor
i un poc de crit.

I un xic de llum
i un xic de só:
un poc de llamp
i un xic de tro.

Un poc de goig
i un xic de bes
i un poc de coit.

I un xic de gos.
I un xic de gas.
Un poc del fort
i un poc de fluix.
I un poc de rom
I un poc de fum.

Un poc de lloc.
I un poc de joc
-tres reis,dos nous.

I un poc de groc
i un xic de gris
i un xic de verd.
I un xic de blau.

Un poc de tren
i un poc de nau;
i un xic de rem.

Un xic de vent.
I un poc de neu.
I un poc de rou.
I un poc de veu
-i un poc de vot
.
I un poc de cant
I un xic de vers.
I un xic de ball.

I d´art. I d´or.

Un poc de peix.
I un poc de greix.
I un xic de feix.
I un poc de gruix.
I un poc de carn
i un poc de sang;
i un poc de pèl.
I un poc de fang
i un xic de pols.

Un xic de flam
I un poc de gel.
Un poc de sant
I un xic de drac.
Un xic de risc
I un poc de rés
-i un poc de rus.

I un tros de camp
i un xic de fruit;
i un tros de clos
prop de la llar
amb aus i flors.
I un poc de bosc
Amb pins i brins.

I un xic de font.
I un xic de riu
i un poc de rec
i un poc de pont.
I un poc de gorg.

I un poc de mar
I un xic de port.
I un poc de llor.

I un xic de lli
i un poc de cuir
i un poc de pell
i un xic de fil.

Un poc de lluc
i un xic de suc.
I un poc de porc.
I un xic de parc.

Un poc de gust
I un xic de rang.


I a més del meu
un poc del seu
i un xic del llur.
Vull ser: ruc? clerc? bell?lleig?dret?tort? gras?prim? llest? llosc? nou? vell?
ferm? flac? bla? dur? buit? ple?
dolç? tosc? sec? moll? greu? lleu? curt? llarc? fosc? clar? xaix? fi?
Un poc de tot.

I a més , que vull?

Un xic de seny.

I un poc de temps.

I un xic de món.

I un poc de sort.

I un poc de mort.

I un poc de Vós.


-EI, SI POT SER.-

LETS

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet