El Club dels Poetes


¡Qué blanca lleva la falda

la niña que se va al mar!

¡Ay niña , no te la manche

la tinta del calamar!

¡Qué blancas tus manos, niña,

que te vas sin suspirar!

¡Ay niña, no te la manche

la tinta del calamar!

¡Qué blanco tu corazón

y qué blanco tu mirar!

¡Ay niña,no te la manche

la tinta del calamar!.

(LA NIÑA QUE SE VA AL MAR)

 

No podia començar d'altra manera aquest nou espai, que si Déu Vol, apareixerà en les pàgines del BRENY periòdicament. És de justícia i quasi bé una obligació retre un modest homenatge al Poeta Andalús RAFAEL ALBERTI, recentment traspassat; últim representant de la famosa generació del 27 de poetes i literats, àdhuc que també gran lluitador de les llibertats i drets fonamentals de la naturalesa humana. No es l’intenció d’aquest espai extendres en la personalitat i obra del Poeta, altres mitjans molt millor qualificats ja ho faran amb mes autoritat i molt millor criteri , com li cal a la seva categoria humana i literària. Vagi tan sols aquestes primeres línies a mode de BRINDIS a aquest gran Poeta Universal.

Fet el preàmbul anterior, és hora de definir el mes acuradament possible quines són les fites que es proposa assolir aquest espai que neix amb l’agosarada pretensió d’establir un DIÀLEG directe amb el lector sobre temes que al llarg de les diferents publicacions aniran sorgint i que esperem comptar amb les vostres opinions. Seria molt interessant i enriquidor la vostre participació, copsant les vostres reflexions a voltes unànimes a voltes discrepants i perquè no , també amb polèmica inclosa , sempre que no surti dels amplis marges que estableix la cortesia, el respecte i la bona educació.

Som conscients de les dificultats que comporta l’idea expressada , però no és menys la il·lusió que hi posem al oferir-vos aquesta tribuna a l’hora que us encoratgem a fer-la servir.

La vostre col·laboració la podeu fer mitjançant carta adreçada al CLUB DELS POETES... Apartat de Correus nº2 O be per correu electrònic a l’adreça redaccio@elbreny.com. Els temes a tractar generalment aniran sorgint bàsicament dels que el lector escolleixi. És imprescindible que hi consti el nom i adreça de l’interlocutor (Del seu escrit, que hi pot fer constar el nom o pseudònim segons voluntat, se’n publicarà un extracte amb el comentari adient).

Com es de suposar el temari serà mol ampli i variat, vosaltres en teniu la paraula, però sembla que se li hauria de donar un caire de prioritat a les qüestions que afecten a la vida local en general (Entitats, esdeveniments, política, curiositats, etc.).

Com es natural en aquest primer article, només es a mode de presentació i homenatge, no encetem cap tema, tampoc l’espai ens ho permet, això queda per el pròxim número. Resta per acabar l’explicació de l’encapçalament o títol, que ve inspirat per la pel·lícula "EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS", en la que un professor s’esforçava a que els seus alumnes aprofundissin al màxim de les seves capacitats en tot de circumstancies de la vida que els envoltava.

LETS

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet